Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:42) yayımlanmıştır.

28 Mayıs 2022 tarihli ve 31849 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 42) ile; 

7394 sayılı Kanun ile 3065 sayılı Kanunun 13/f maddesinde yer alan, ulusal güvenlik kuruluşlarına milli savunma ve iç güvenlik ihtiyaçlarına ilişkin olmak kaydıyla yapılan teslimlere ilişkin istisnada yapılan değişiklik uyarınca, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ibareleri Tebliğ metninden çıkarılarak İçişleri Bakanlığı ibaresi Tebliğ metnine işlenmiş ve ulusal güvenlik kuruluşlarının verdiği istisna belgesi ve onayladığı listede yer alan mal ve hizmetlerin istisna şartlarını taşımadığının tespiti halinde, ziyaa uğratılan vergi ile buna bağlı ceza, faiz ve zamlardan ulusal güvenlik kuruluşları sorumlu olduğuna dair açıklama yapılmıştır.

7394 sayılı Kanun ile 3065 sayılı Kanunun 13/i maddesinde yer alan, çalışma veya oturma izni alarak altı aydan daha fazla yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları, Türkiye’de yerleşmiş olmayan yabancı uyruklu gerçek kişiler ile kanuni ve iş merkezi Türkiye’de olmayan ve bir iş yeri ya da daimi temsilci vasıtasıyla Türkiye’de kazanç elde etmeyen kurumlara yapılan katma değer vergisinden istisna konut ve işyeri satışlarında elde tutma süresinin bir yıldan üç yıla çıkarılmasına ilişkin yapılan değişikliğe uygun olarak Tebliğin ilgili bölümleri güncellenmiştir.

– 7394 sayılı Kanun ile 3065 sayılı Kanunun Geçici 37 nci maddesinde yer alan, imalat sanayii ile turizme yönelik yatırım teşvik belgesi sahibi mükelleflere belge kapsamındaki inşaat işlerine ilişkin mal teslimleri ve hizmet ifalarına ilişkin istisnada yapılan değişikliğe ilişkin Tebliğin ilgili bölümlerinde değişiklik ve açıklama yapılmıştır.

-7394 sayılı Kanun ile 3065 sayılı Kanuna eklenen Geçici 42 nci maddede yer alan, 6745 sayılı Kanunun 80 inci maddesi kapsamında teşviklerden yararlanmasına karar verilen teknolojilerin geliştirilmesi için Ar-Ge faaliyetleri sonucunda geliştirilen elektrik motorlu taşıt araçlarının geliştirilmesine yönelik olarak verilen mühendislik hizmetlerine ilişkin istisna uygulamasına ilişkin Tebliğin ilgili bölümlerinde açıklama yapılmıştır.

Tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

9 Seri No.lu 5746 Sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun Genel Tebliği Resmi Gazete’de yayımlandı.

27/5/2022 tarihli ve 31848 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 9 Seri No.lu 5746 Sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun Genel Tebliğinde. 7346 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunu ile  4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununda, merkez veya bölge dışında çalışılan sürelerde gelir vergisi stopaj teşviki uygulanmasına yönelik olarak yapılan düzenlemelere  ilişkin açıklamalar yapılmıştır.

Tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

Açıklayıcı bilgi notu için tıklayınız.

SAHTE İNTERNET SİTELERİNE DİKKAT

Gelir İdaresi Başkanlığı adı, logosu ve ekran görüntüleri kullanılarak oluşturulan sahte internet siteleri tespit edilmiştir. Bu sahte internet siteleri ile mükelleflerin kredi kartı bilgileri, şahsi bilgileri vb. usulsüz bir şekilde ele geçirilmeye çalışılmaktadır.

Mükelleflerimizin bu tür sahte internet siteleri nedeniyle mağduriyet yaşamamaları için ödemelerin Başkanlığımız resmi internet sitesi (www.gib.gov.tr), GİB Mobil uygulaması veya anlaşmalı bankalar aracılığıyla yapılmasına dikkat edilmelidir.

Ayrıca, Gelir İdaresi Başkanlığı internet sitesi üzerinden yapılacak ödemelerde tarayıcıya www.gib.gov.tr, anlaşmalı bankalar aracılığıyla yapılacak ödemelerde ise tarayıcıya ilgili bankanın internet sitesi adresinin yazılarak giriş yapılmasına dikkat edilmesi gerektiğini hatırlatırız.

Konuyla ilgili hak kayıplarının önlenmesi için mağduriyet ve şikayetlerin şahsi olarak adli makamlara iletilmesi gerekmektedir.

5614 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete’de Yayımlandı.

26/05/2022 tarihli ve 5614 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listenin (A) ve (B) cetvelinde yer alan bazı mallara uygulanan asgari maktu ve maktu vergi tutarları yeniden belirlenmiş olup, anılan Kanunun 12 nci maddesinin (3) numaralı fıkrası hükmünün, 2206.00 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonunda sınıflandırılan “Fermente edilmiş diğer içecekler (elma şarabı, armut şarabı, bal şarabı, sake gibi), tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan fermente edilmiş içeceklerin karışımları ve fermente edilmiş içeceklerle alkolsüz içeceklerin karışımları” isimli mallar hariç olmak üzere, 2022 yılı Temmuz-Aralık dönemi için uygulanmaması sağlanmıştır.

Cumhurbaşkanı kararına ulaşmak için tıklayınız.

Açıklayıcı bilgi notuna ulaşmak için tıklayınız.

26/5/2022 Tarihli ve 5613 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete’de Yayımlandı

26/5/1981 tarihli ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 96 ncı maddesinin (C) fıkrasında yer alan yetki çerçevesinde,  2464 sayılı Kanunun 21 inci maddesinde yer alan yerli ve yabancı film göstermeleri için uygulanan eğlence vergisi nispetleri ile ilgili 9/12/1997 tarihli ve 97/10349 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararın geçici 1 inci maddesinde yer alan “31/5/2022” ibaresi “31/12/2022” şeklinde değiştirilmiştir.

Söz konusu Karara ulaşmak için tıklayınız.

Açıklayıcı bilgi notuna ulaşmak için tıklayınız.

IPARD II Programı 10. Çağrı Dönemi 40. Grup, 11. Çağrı Dönemi 4. Grup Desteklenmek Üzere Seçilen Başvurular Listesi yayımlanmıştır.

“IPARD II Programı  10.Başvuru Çağrı Dönemi, Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar ve Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile İlgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar Tedbirinden 40.Grup,

 11. Başvuru Çağrı Dönemi, Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme Tedbirinden 4. Grup Desteklenmek Üzere Seçilen Başvurular Listesi yayımlanmıştır.”

Listeleri görmek içintıklayınız: (10. Çağrı 40. Grup) ve (11. Çağrı 4. Grup) 

320 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlandı.

26/05/2022 tarihli ve 31847 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 320 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde, 7338 sayılı Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa eklenen Mükerrer 20/A maddesi  uyarınca, basit usulde tespit olunan kazançlarda gelir vergisi istisnası uygulamasına ilişkin açıklamalar yapılmıştır.

Tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

Açıklayıcı bilgi notu için tıklayınız.

7326 Sayılı Yapılandırma Kanunu 5.Taksit Ödemesi için Son Gün 31 Mayıs 2022

7326 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun kapsamında yapılandırılan borçların 5. taksit ödeme süresi  31 Mayıs 2022  Salı günü sona ermektedir.

Ödemelerinizi;

  • İnteraktif Vergi Dairesinden veya mobil uygulamasından (Google Play, App Store, Huawei AppGallery) 02.00-23.45 saatleri arasında anlaşmalı bankaların banka kartı/kredi kartı, banka hesabından havale yöntemi, yabancı ülkede faaliyet gösteren bankalara ait kartlar ile,
  • Vergi tahsiline yetkili bankalar aracılığıyla,
  • Vergi dairesi vezneleri aracılığıyla,
  • PTT şubelerine

yapabilirsiniz.

Gelir İdaresi Başkanlığı internet sitesi üzerinden yapılacak ödemelerde herhangi bir mağduriyetin oluşmaması için tarayıcıya www.gib.gov.tr  adresi yazılarak giriş yapılmasına dikkat edilmesi gerektiğini hatırlatırız.

Ayrıntılı bilgi ve danışma için: www.gib.gov.tr  ve Vergi İletişim Merkezi (VİMER) 189

Verginizi ödeyebileceğiniz anlaşmalı bankaların listesi için tıklayınız.

Ödeme içintıklayınız.

7256 Sayılı Yapılandırma Kanunu 9.Taksit Ödemesi için Son Gün 31 Mayıs 2022

7256 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun kapsamında yapılandırılan borçların 9. taksit ödeme süresi  31 Mayıs 2022  Salı günü sona ermektedir.

Ödemelerinizi;

  • İnteraktif Vergi Dairesinden veya mobil uygulamasından (Google Play, App Store, Huawei AppGallery) 02.00-23.45 saatleri arasında anlaşmalı bankaların banka kartı/kredi kartı, banka hesabından havale yöntemi, yabancı ülkede faaliyet gösteren bankalara ait kartlar ile,
  • Vergi tahsiline yetkili bankalar aracılığıyla,
  • Vergi dairesi vezneleri aracılığıyla,
  • PTT şubelerine

yapabilirsiniz.

Gelir İdaresi Başkanlığı internet sitesi üzerinden yapılacak ödemelerde herhangi bir mağduriyetin oluşmaması için tarayıcıya www.gib.gov.tr  adresi yazılarak giriş yapılmasına dikkat edilmesi gerektiğini hatırlatırız.

Ayrıntılı bilgi ve danışma için: www.gib.gov.tr ve Vergi İletişim Merkezi (VİMER) 189

Verginizi ödeyebileceğiniz anlaşmalı bankaların listesi için tıklayınız.

Ödeme içintıklayınız.

10. ÇAĞRI DÖNEMİ SÖZLEŞMELERİNDE AVANS TALEBİ HAKKINDA

10. Çağrı Dönemi kapsamında Sözleşme imzalayan yatırımcılarımızdan, kendilerine tanınan süre içerisinde avans talebinde bulunamayanlar, Burada yer alan dilekçe ile 17 Haziran 2022 Cuma gününe kadar ilgili İl Koordinatörlüklerimize başvuruda bulunabilirler.

Sözleşmelerinde yer alan 3 aylık süre günümüzden itibaren 17 Haziran 2022 Cuma gününden önce dolacak olan 10. Çağrı yararlanıcılarımız da yine 17 Haziran 2022 Cuma gününe kadar avans talebinde bulunabilirler.

TKDK Bu ilanda duyurulan hususlarda her türlü değişikliği yapma hakkını saklı tutar.

Kamuoyuna duyurulur.