Tekstil Sektöründe Dokuma Kumaş,Örme Kumaş ve Hazır Giyim alanlarında faaliyet Gösteren Firmalarda Muhasebe ve Finans Alanında Yöneticilik yapmış olan ekip liderimiz.Firmaların yaşadıkları sorunları ve departmanlar arasında yaşanan sıkıntıları yaşamış çok iyi bilen ve çözümler üretmek için çalışmış. Kendisine sorulan komik ama bir o kadarda anlamlı bir soruya verdiği cevap üzerine ekibimizi bir araya getirmeye karar vermiştir…

Eyna Grup olarak…

Eyna Kurumsal Yönetim ve Danışmanlık , Eyna Tekstil ve Eyna Medikal Tekstil olarak faaliyet yürütmekteyiz.

Çözüm ortaklarımız ile firmaların yaşadıkları sorunlara çözüm üretmek, bilgi ve deneyimlerimizi aktarmak değişen süreçlerde firmalara yol göstermek üzere buradayız… 

Türkiye’nin değişim ve gelişimine fayda sağlamanın yanı sıra, iş ortakları ile tüketiciye en iyi hizmeti vermeyi, müşterilerin sorunlarına eksiksiz çözüm getirmeyi ilke edinmiş olan bizler… 

Bilgi toplumu olarak adlandırılan günümüzde, insanı ve insani değerleri temel alarak, kişi, kurum ve toplum düzeyinde gelişmeyi sağlayacak araştırmalar yapmak, kişi ve kuruluşların sorunlarını çözmek, kendilerini aşmalarına, gereken değişimi yakalamalarına, verimli ve başarılı olmalarına yardımcı olmak.

Bilgi ve beceriyi arttırmaya yönelik eğitim, danışmanlık ve benzeri hizmetlerle yeni katma değerler üretebilmek.

Hizmet verdiğimiz kişi ve kuruluşların kendilerini daha yakından tanımalarına, potansiyellerini harekete geçirmelerine. Öğrenmeyi öğrenen birer bilgi insanı ve bilgi organizasyonu olmalarına, değer odaklı, kaliteli, bir çalışma ve hayat alışkanlığı geliştirmelerine rehberlik etmek ve yardımcı olmaktır.

Firmalara ve Yatırımcılara hizmet vermeden önce yapılan ön görüşmelerde,

Firmaların ve Yatırımcıların bizden hizmet alırken karşılıklı iş anlayışımızı, şeffaflığımızı ve dürüstlük ilkelerine bağlı olduğumuzu hissetmeleri isteriz.

Kurumsal Yönetim Danışmanlığı ve DEVLETİMİZİN Firmalara ve Yatırımcılara sunduğu yatırım teşvik destekleri ve hibeleri verilecek olan hizmetin detaylarını, firmaya ve yatırımcılara sağlayabileceğimiz katkıları çözüm önerilerimizi uzman kadromuz ve çözüm ortaklarımızla rapor hazırlayarak,  

Raporda yer alacak olan çalışma planın uygulanmasında lehte veya aleyhte ortaya çıkabilecek konuların iyi anlaşılması fayda sağlayacak hizmetleri objektif ilkelere dayanarak verilmesi amaçlanmaktadır.

ŞİRKETLERENDE KURUMSALLAŞMA SÜRECLERİNDE KURUMSAL YÖNETİME DOĞRU

Değişim konusu insanda da olsa şirkette de olsa çok kritik zor bir konu…

Bir şeyi değiştirmek zordur. Alışkanlıklar vardır. Geçmişten gelen birikimler vardır. Değişim talebi özel ya da kamu kurumlarından talep olarak mı geliyor yoksa böyle bir ihtiyacı onlara siz mi gösteriyorsunuz? Ne de olsa değişim sancılı bir süreç ve durup dururken kimse keyfini bozmak istemez.

Aile Şirketleri’nin Kurumsallaşma sürecinde aile bireylerinin birbirleri ve çalışanlar arasındaki iletişimde çerçevenin belirlenmesi, yetki ve sorumlulukların  net olması açısından her şirkete özgün  Şirket Anayasası Hazırlama Danışmanlığı Hizmeti ile aile içi meselelerin gündemi meşgul etmemesi ve şirketin organizasyon yapısının urumsallaşmaya  odaklanması ve üretim performansını  arttırılması sağlanmaktadır

Yönetim Danışmanlığı Şirketleri Ne Gibi Faydalar Sağlar?

Şirketler ve diğer tüm işletmeleri için en önemli iki ana nokta üretebilmek ve verimli olmaktır. Üretmek ve verimlilik ise doğru bir yönetim ile söz konusu olacaktır.   Yönetim danışmanlığı şirketleri ile çalışmak bu noktada doğru bir seçim olmakla beraber son derece de faydalı bir adım olacaktır. İş geliştirme, iş stratejisi geliştirme, organizasyonel yapıyı sağlama, farklı iş yapma yöntemlerine ilişkin yenilikçi adımlar atma gibi pek çok konuda sağlıklı çalışmalara imza atan yönetim danışmanlığı şirketleri firmanızın, şirketinizin gelişmesinde büyük rol oynar.

“ Büyük işler başarıp şeref kazandıktan sonra, bir yana çekilmesini bilmeli”

W.Moultom MARSTON

Saygılarımızla,

TEKSTİL VE TEKNİK TEKSTİL  

Tekstil sektörü ülkemizin en eski sanayi dallarıdır. Anadolu’ da ki tekstil dokumacılığının tarihi, Hitit ve Asur dönemlerine kadar uzanır. Günümüze kadar gelişerek gelmiştir.

Küreselleşmenin meydana getirdiği hızlı değişimler Türkiye’yi önemli sektörler de yeni kavramlar ile tanıştırmakta ve yerine getirme yolunda önemli çalışmalar yapılmasını sağlar. Türk Tekstil ve Hazır Giyim Sektörü imalat sanayi içinde önemli bir yere sahiptir. İmalat sanayi içinde istihdamda, üretimde ve ihracatta birinci sıradadır.

Hazır giyim ve tekstil sektörü, ülkelerin ekonomik kalkınma sürecinde önemli rol oynayan bir sanayi dalıdır ve sanayileşme sürecinin ilk başladığı sektörlerden birisidir.

TIBBİ – MEDİKAL TEKSTİL VE TEKNİK TEKSTİL  

Gelişmiş ülkelerde yaşlı nüfusun artması, dünyada çalışan kadın sayısındaki artış ve toplumların refah seviyelerindeki artış nedeniyle hijyen ve bakım ürünlerine yönelik talep son yıllarda güçlü bir artış göstermiştir. Bu ürünlerin büyük bir kısmı gelişmiş ülkelerde tüketilmektedir. Bununla birlikte, yakın zamanda gelişmiş ülkelerdeki hijyen ve bakım ürünlerine yönelik güçlü bir talebin olacağı beklenmektedir. Dünya nüfusundaki yaşlanma ve yaşam kalitesindeki beklentilere paralel olarak, hijyen ve tıbbi tekstillere olan talep sürekli artacaktır

Gerek eğitimlerimiz, gerekse danışmanlık hizmetimiz, her kurumun ihtiyacının belirlenmesi ile ihtiyaca özel olarak verilmekte olup, eğitmen ve danışmanlarımızın her biri kendi alanlarında deneyimli, bilgi birikimine sahip Kadrodan oluşmaktadır. ​

Çalışma prensiplerimizde ön önem verdiğimiz konu müşteri memnuniyetidir ve bu konuda başarılı olmak için tüm çalışanlarımızla ve çözüm ortaklarımızla birlikte elimizden gelen her türlü çabayı göstermekteyiz. Müşterilerimizle ilişkilerimizde sorunlara mümkün olduğunca empati ile yaklaşır ve çözüm odaklı olmaya çalışırız. Müşterimizin memnun olmadığı bir çalışma bizide memnun etmez.

“ Bir makine, elli alelâde adamın işinin görür. Bir üstün adamın işini hiç bir makine göremez.”

H.NEWMAN

Misyonumuz

Bilgi toplumu olarak adlandırılan günümüzde, insanı ve insani değerleri temel alarak, kişi, kurum ve toplum düzeyinde gelişmeyi sağlayacak bilimsel araştırmalar yapmak, kişi ve kuruluşların sorunlarını çözmek, kendilerini aşmalarına, gereken değişimi yakalamalarına, verimli ve başarılı olmalarına yardımcı olmak, bilgi ve beceriyi arttırmaya yönelik eğitim, öğretim, danışmanlık ve benzeri hizmetlerle yeni katma değerler üretmektir.

Vizyonumuz

Hizmet verdiğimiz kişi ve kuruluşların kendilerini daha yakından tanımalarına, potansiyellerini harekete geçirmelerine, öğrenmeyi öğrenen birer bilgi insanı ve bilgi organizasyonu olmalarına, kendileri ve diğer insanlarla barış içinde, değer odaklı, kaliteli, bir çalışma ve hayat alışkanlığı geliştirmelerine rehberlik etmek ve yardımcı olmaktır.