Kategori Arşivleri: Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu

IPARD II Programı 10. Çağrı Dönemi 43. Grup, 11. Çağrı Dönemi 8. Grup Desteklenmek Üzere Seçilen Başvurular Listesi yayımlanmıştır.

IPARD II Programı  10.Başvuru Çağrı Dönemi, Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar ve Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile İlgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar Tedbirinden 43.Grup

11. Başvuru Çağrı Dönemi, Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme Tedbirinden 8. Grup Desteklenmek Üzere Seçilen Başvurular Listesi yayımlanmıştır.

Listeleri görmek için tıklayınız:

(10. Çağrı 43. Grup) ve (11. Çağrı 8. Grup) 

IPARD II Programı 10. Çağrı Dönemi 42. Grup, 11. Çağrı Dönemi 7. Grup Desteklenmek Üzere Seçilen Başvurular Listesi yayımlanmıştır.”

“IPARD II Programı  10.Başvuru Çağrı Dönemi, Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar ve Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile İlgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar Tedbirinden 42.Grup,

11. Başvuru Çağrı Dönemi, Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme Tedbirinden 7. Grup Desteklenmek Üzere Seçilen Başvurular Listesi yayımlanmıştır.”

Listeleri görmek için aşağıdaki bölümleri tıklayınız:

(10. Çağrı 42. Grup) ve (11. Çağrı 7. Grup)

IPARD II Programı 10. Çağrı Dönemi 41. Grup, 11. Çağrı Dönemi 6. Grup Desteklenmek Üzere Seçilen Başvurular Listesi yayımlanmıştır

“IPARD II Programı  10.Başvuru Çağrı Dönemi, Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar ve Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile İlgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar Tedbirinden 41.Grup,

11. Başvuru Çağrı Dönemi, Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme Tedbirinden 6. Grup Desteklenmek Üzere Seçilen Başvurular Listesi yayımlanmıştır.”

Listeleri görmek için aşağıya tıklayınız:

– 10. Çağrı 41. Grup 

– 11. Çağrı 6. Grup 

IPARD II Programı 11. Çağrı Dönemi 5. Grup Desteklenmek Üzere Seçilen Başvurular Listesi yayımlanmıştır.

“IPARD II Programı  11. Başvuru Çağrı Dönemi, Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme Tedbirinden 5. Grup Desteklenmek Üzere Seçilen Başvurular Listesi yayımlanmıştır.”

Listeyi görmek için tıklayınız

IPARD II Programı 10. Çağrı Dönemi 40. Grup, 11. Çağrı Dönemi 4. Grup Desteklenmek Üzere Seçilen Başvurular Listesi yayımlanmıştır.

“IPARD II Programı  10.Başvuru Çağrı Dönemi, Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar ve Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile İlgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar Tedbirinden 40.Grup,

 11. Başvuru Çağrı Dönemi, Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme Tedbirinden 4. Grup Desteklenmek Üzere Seçilen Başvurular Listesi yayımlanmıştır.”

Listeleri görmek içintıklayınız: (10. Çağrı 40. Grup) ve (11. Çağrı 4. Grup) 

10. ÇAĞRI DÖNEMİ SÖZLEŞMELERİNDE AVANS TALEBİ HAKKINDA

10. Çağrı Dönemi kapsamında Sözleşme imzalayan yatırımcılarımızdan, kendilerine tanınan süre içerisinde avans talebinde bulunamayanlar, Burada yer alan dilekçe ile 17 Haziran 2022 Cuma gününe kadar ilgili İl Koordinatörlüklerimize başvuruda bulunabilirler.

Sözleşmelerinde yer alan 3 aylık süre günümüzden itibaren 17 Haziran 2022 Cuma gününden önce dolacak olan 10. Çağrı yararlanıcılarımız da yine 17 Haziran 2022 Cuma gününe kadar avans talebinde bulunabilirler.

TKDK Bu ilanda duyurulan hususlarda her türlü değişikliği yapma hakkını saklı tutar.

Kamuoyuna duyurulur.

IPARD II Programı 10. Çağrı Dönemi 39. Grup, 11. Çağrı Dönemi 3. Grup Desteklenmek Üzere Seçilen Başvurular Listesi yayımlanmıştır.

“IPARD II Programı  10.Başvuru Çağrı Dönemi Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar ve Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile İlgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar Tedbirinden 39.Grup, 11. Başvuru Çağrı Dönemi Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme Tedbirinden 3. Grup Desteklenmek Üzere Seçilen Başvurular Listesi yayımlanmıştır.”

Listeleri görmek için: (10. Çağrı 39. Grup) ve (11. Çağrı 3. Grup) 

IPARD II Programı 10. Çağrı Dönemi 38. Grup, 11. Çağrı Dönemi 2. Grup Desteklenmek Üzere Seçilen Başvurular Listesi yayımlanmıştır.

IPARD II Programı  10. Başvuru Çağrı Dönemi, Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar ve Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile İlgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar Tedbirinden 38. Grup,

11. Başvuru Çağrı Dönemi, Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme Tedbirinden 2. Grup Desteklenmek Üzere Seçilen Başvurular Listesi yayımlanmıştır.

Listeleri görmek için tıklayınız: (10. Çağrı 38. Grup) – (11. Çağrı 2. Grup) 

“IPARD II Programı 10. Çağrı Dönemi 37. Grup, 11. Çağrı Dönemi 1. Grup Desteklenmek Üzere Seçilen Başvurular Listesi yayımlanmıştır.”

“IPARD II Programı  10.Başvuru Çağrı Dönemi, Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar ve Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile İlgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar Tedbirinden 37.Grup,

11. Başvuru Çağrı Dönemi, Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme Tedbirinden 1. Grup Desteklenmek Üzere Seçilen Başvurular Listesi yayımlanmıştır.”

Listeleri görmek için tıklayınız: (10. Çağrı 37. Grup) – (11. Çağrı 1. Grup)