Kategori Arşivleri: Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu

IPARD II Programı 9. Çağrı Dönemi Onbirinci Grup Desteklenmek Üzere Seçilen Başvurular Listesi yayımlanmıştır.

IPARD II Programı Dokuzuncu Başvuru Çağrı Dönemi, Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar Tedbiri ve Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme Tedbirinden Onbirinci Grup Desteklenmek Üzere Seçilen Başvurular Listesi yayımlanmıştır.

9. Çağrı Onbirinci Grup Desteklenmek Üzere Seçilen Başvurular Listesini görmek için tıklayınız.

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu 2014-2020 IPARD Programı (IPARD II Dönemi) Çagrı Süresi Uzatılmıştır.

  • 101 Tedbiri Online Proje Başvuru Sistemi 30.03.2021 Tarihi Saat 18;00 Kapatılacaktır.Başvuruların son teslim tarihi 02.04.2021 saat 18;00 dir.
  • 103 Tedbiri Online Proje Başvuru Sistemi 06.04.2021 Tarihi Saat 18;00 Kapatılacaktır.Başvuruların son teslim tarihi 09.04.2021 saat 18;00 dir.

10. Çağrı Duyuru Metnine uşalmak için tıklayınız.

10. Başvuru Çağrı İlanı kapsamında 101- Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar ve 103- Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile İlgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar tedbirleri için son başvuru kabul tarihleri uzatılmıştır.

IPARD II Programına ait 10. Başvuru Çağrı İlanı kapsamında  “101 – Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar” tedbiri için son başvuru kabul tarihi 2 Nisan 2021 Cuma günü saat 18:00 ’e kadar uzatılmıştır. Online başvuru sistemi ise 30 Mart 2021 tarihinde saat 18:00’ de kapatılacaktır.

IPARD II Programına ait 10. Başvuru Çağrı İlanı kapsamında  “103 – Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile İlgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar” tedbiri için son başvuru kabul tarihi 9 Nisan 2021 Cuma günü saat 18:00 ’e kadar uzatılmıştır. Online başvuru sistemi ise 6 Nisan 2021 tarihinde saat 18:00’ de kapatılacaktır.

Online başvuru sistemindeki tüm işlemlerin (başvuru girişi, evrak yükleme, tamamlama, yazdırma vb.) belirtilen tarih ve saate kadar tamamlanması gerekmektedir.

TEDBİR ADIBAŞVURU TARİHLERİ
Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar(101)Başvurular 15.02.2021 tarihi saat 09:00’dan itibaren yatırımın uygulanacağı ilde bulunan TKDK İl Koordinatörlüklerinde kabul edilmeye başlanacaktır.       Online Proje Başvuru Sistemi 30.03.2021 tarihi saat 18:00’da kapatılacaktır.Başvuruların son teslim tarihi 2.04.2021, saat 18:00’dir.Son teslim tarihinden sonra yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.
Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile İlgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar(103)Başvurular 15.02.2021 tarihi saat 09:00’dan itibaren yatırımın uygulanacağı ilde bulunan TKDK İl Koordinatörlüklerinde kabul edilmeye başlanacaktır.      Online Proje Başvuru Sistemi 6.04.2021 tarihi saat 18:00’da kapatılacaktır.Başvuruların son teslim tarihi 9.04.2021, saat 18:00’dir.            Son teslim tarihinden sonra yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

 Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Çagrı İlanına Ulaşmak İçin TIKLAYINIZ

IPARD II 10. Başvuru Çağrı İlanı kapsamında “103- Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması İle İlgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar” tedbirinde Uygun Harcama Listelerinde güncelleme yapılmıştır

IPARD II 10. Başvuru Çağrı İlanı kapsamında “103- Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması İle İlgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar” tedbiri altında yer alan 103-2-1, 103-2-2, 103-2-3, 103-2-8 ve 103-5-2 alt sektörleri için yayımlanan Uygun Harcama Listelerinde güncelleme yapılmıştır.

10. Başvuru Çağrı İlanı kapsamında 101- Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar ve 103- Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile İlgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar tedbirleri için son başvuru kabul tarihleri uzatılmıştır.

IPARD II Programına ait 10. Başvuru Çağrı İlanı kapsamında  “101 – Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar” tedbiri için son başvuru kabul tarihi 2 Nisan 2021 Cuma günü saat 18:00 ’e kadar uzatılmıştır. Online başvuru sistemi ise 30 Mart 2021 tarihinde saat 18:00’ de kapatılacaktır.

IPARD II Programına ait 10. Başvuru Çağrı İlanı kapsamında  “103 – Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile İlgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar” tedbiri için son başvuru kabul tarihi 9 Nisan 2021 Cuma günü saat 18:00 ’e kadar uzatılmıştır. Online başvuru sistemi ise 6 Nisan 2021 tarihinde saat 18:00’ de kapatılacaktır.

Online başvuru sistemindeki tüm işlemlerin (başvuru girişi, evrak yükleme, tamamlama, yazdırma vb.) belirtilen tarih ve saate kadar tamamlanması gerekmektedir.

TEDBİR ADIBAŞVURU TARİHLERİ
Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar(101)Başvurular 15.02.2021 tarihi saat 09:00’dan itibaren yatırımın uygulanacağı ilde bulunan TKDK İl Koordinatörlüklerinde kabul edilmeye başlanacaktır.       Online Proje Başvuru Sistemi 30.03.2021 tarihi saat 18:00’da kapatılacaktır.Başvuruların son teslim tarihi 2.04.2021, saat 18:00’dir.Son teslim tarihinden sonra yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.
Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile İlgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar(103)Başvurular 15.02.2021 tarihi saat 09:00’dan itibaren yatırımın uygulanacağı ilde bulunan TKDK İl Koordinatörlüklerinde kabul edilmeye başlanacaktır.      Online Proje Başvuru Sistemi 6.04.2021 tarihi saat 18:00’da kapatılacaktır.Başvuruların son teslim tarihi 9.04.2021, saat 18:00’dir.            Son teslim tarihinden sonra yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

 Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

IPARD II 10. Başvuru Çağrı İlanı Özel Pozlar Listesi ve Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Fiyat Analizi dokümanları 03.03.2021 tarihi itibariyle güncellenmiştir.

IPARD II 10. Başvuru Çağrı İlanı kapsamında Özel Pozlar Listesinde yer alan TKDK-0110 pozu güncellenmiştir. Bu nedenle “101-Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar” ve “103- Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması İle İlgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar” tedbirleri için Özel Pozlar Listesi ve Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Fiyat Analizi dokümanları 03.03.2021 tarihi itibariyle güncellenmiştir.

IPARD II 10. Başvuru Çağrı İlanı kapsamında 103 tedbirinde yer alan “103-1-3 Peynir Altı Suyu İşleme ” ve “103-5-2-Paketleme ve 103-5-3- Soğuk Hava Depoları ve Paketleme” alt sektörlerine ait Uygun Harcama Listeleri 01.03.2021 tarihi itibariyle güncellenmiştir.

IPARD II 10. Başvuru Çağrı İlanı kapsamında

“103- Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması İle İlgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar” tedbirinde yer alan

“103-1-3 Peynir Altı Suyu İşleme ” ve “103-5-2-Paketleme ve 103-5-3- Soğuk Hava Depoları ve Paketleme” alt sektörlerine ait Uygun Harcama Listeleri 01.03.2021 tarihi itibariyle güncellenmiştir.

IPARD II 10. Başvuru Çağrı İlanı kapsamında

“103- Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması İle İlgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar” tedbiri altında desteklenen

“103-1-3 Peynir Altı Suyu İşleme” alt sektörü ve “103-5-2-Paketleme ve

103-5-3- Soğuk Hava Depoları ve Paketleme” alt sektörlerine ait Uygun Harcama Listeleri 01.03.2021 tarihi itibariyle güncellenmiştir.

“Süt ve Süt Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması” sektörü altında desteklenen

“103-1-3-Peynir Altı Suyu İşleme” alt sektöründe mevcut işletmeler de destek kapsamına alınmıştır, bu nedenle alt sektöre ait inşaat başlıkları mevcut işletmeleri kapsayacak şekilde revize edilmiştir.


“Meyve ve Sebze Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması” sektörü altında ise

“103-5-2-Paketleme ve 103-5-3- Soğuk Hava Depoları ve Paketleme” alt sektörlerinde sert kabuklu meyveler için kavurma da destek kapsamına alındığından “Kavurma Makinesi/Fırını” uygun harcama listesine eklenmiştir.

IPARD II Programı 9. Çağrı Dönemi Dokuzuncu Grup Desteklenmek Üzere Seçilen Başvurular Listesi yayımlanmıştır.

“IPARD II Programı Dokuzuncu Başvuru Çağrı Dönemi, Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar Tedbiri ve Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme Tedbirinden Dokuzuncu Grup Desteklenmek Üzere Seçilen Başvurular Listesi yayımlanmıştır.”

9. Çağrı Dokuzuncu Grup Desteklenmek Üzere Seçilen Başvurular Listesini görmek için tıklayınız.

Zeyilname süreçlerinde referans alınacak yapım işi pozları güncellenmiştir

Kurumumuz 10. Başvuru Çağrısına çıkmış ve bu çağrıda referans alınacak uygun yapım işi pozlarının listelerini de yayımlamıştır. Bu kapsamda önceki çağrılardan devam eden projelerin zeyilname süreçlerinde uygun kabul edilecek güncel pozlar, tüm tedbirler için birleştirilerek Çevre Şehircilik Bakanlığı ve Özel Pozlar Listeleri oluşturulmuştur. Devam eden tüm projelerin poz ve/veya yüklenici değişikliği zeyilname süreçlerinde bu iki listede yer alan pozlardan seçim yapılması zorunlu olup bunun dışındaki pozlarla yapılan zeyilname talepleri kabul edilmeyecektir. Öte yandan 2019 yılında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı pozları ile bazı Özel Pozlarda numaralandırma sistemi değişmiş olup yeni tip numara kullanımına geçilmiştir. Devam eden projelerin faydalanıcılarının zeyilname sürecinde zorluk yaşamamaları için zeyilname aşamasında uygun sayılacak pozların listesinde, eski ve yeni tip numaralara birlikte yer verilmiştir. Bu kapsamda, listede yer almak koşuluyla pozların eski ya da yeni tip numaraları kullanılarak sunulan zeyilname talepleri değerlendirme kapsamına alınacaktır.

İlanen duyurulur.

Tüm Tedbirlerin zeyilname süreçlerinde poz seçimi yapılırken referans alınması gereken Uygun Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Poz listesi için tıklayınız.

Tüm Tedbirlerin zeyilname süreçlerinde poz seçimi yapılırken referans alınması gereken Uygun Özel Poz listesi için tıklayınız.

IPARD II Programı Onuncu Başvuru Çağrı İlanı kapsamında Proje Başvuru ve Kabul İşlemleri başlamıştır.

IPARD II Programı Onuncu Başvuru Çağrı İlanı kapsamında Proje Başvuru ve Kabul İşlemleri başlamıştır.

15.2.2021 09:00917FACEBOOKTWİTTERINSTAGRAMMAİL

IPARD II Programı Onuncu Başvuru Çağrı İlanı kapsamında Proje Başvuru ve Kabul İşlemleri 15.02.2021 tarihi saat 09:00 itibariyle başlamıştır.

Bu Başvuru Çağrı İlanı kapsamında sadece “Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar” ve “Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması İle İlgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar” tedbirleri kapsamında başvurular kabul edilecektir.

TEDBİR ADIBAŞVURU TARİHLERİ
Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar(101)Başvurular 15.02.2020 tarihi saat 09:00’dan itibaren yatırımın uygulanacağı ilde bulunan TKDK İl Koordinatörlüklerinde kabul edilmeye başlanacaktır. Online Proje Başvuru Sistemi 16.03.2021 tarihi saat 18:00’da kapatılacaktır.Başvuruların son teslim tarihi 19.03.2021, saat 18:00’dir.Son teslim tarihinden sonra yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.
Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması İle İlgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar(103)Başvurular 15.02.2021 tarihi saat 09:00’dan itibaren yatırımın uygulanacağı ilde bulunan TKDK İl Koordinatörlüklerinde kabul edilmeye başlanacaktır. Online Proje Başvuru Sistemi 23.03.2021 tarihi saat 18:00’da kapatılacaktır.Başvuruların son teslim tarihi 26.03.2021, saat 18:00’dir.Son teslim tarihinden sonra yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

IPARD II – Onuncu Başvuru Çağrı İlanını görüntülemek için tıklayınız.

Online Proje Başvuru Sistemine giriş yapmak için tıklayınız.