Kategori Arşivleri: Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu

IPARD II Programı 10. Çağrı Dönemi 38. Grup, 11. Çağrı Dönemi 2. Grup Desteklenmek Üzere Seçilen Başvurular Listesi yayımlanmıştır.

IPARD II Programı  10. Başvuru Çağrı Dönemi, Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar ve Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile İlgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar Tedbirinden 38. Grup,

11. Başvuru Çağrı Dönemi, Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme Tedbirinden 2. Grup Desteklenmek Üzere Seçilen Başvurular Listesi yayımlanmıştır.

Listeleri görmek için tıklayınız: (10. Çağrı 38. Grup) – (11. Çağrı 2. Grup) 

“IPARD II Programı 10. Çağrı Dönemi 37. Grup, 11. Çağrı Dönemi 1. Grup Desteklenmek Üzere Seçilen Başvurular Listesi yayımlanmıştır.”

“IPARD II Programı  10.Başvuru Çağrı Dönemi, Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar ve Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile İlgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar Tedbirinden 37.Grup,

11. Başvuru Çağrı Dönemi, Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme Tedbirinden 1. Grup Desteklenmek Üzere Seçilen Başvurular Listesi yayımlanmıştır.”

Listeleri görmek için tıklayınız: (10. Çağrı 37. Grup) – (11. Çağrı 1. Grup) 

“IPARD II Programı 10. Çağrı Dönemi 36. Grup Desteklenmek Üzere Seçilen Başvurular Listesi yayımlanmıştır.”

“IPARD II Programı  10.Başvuru Çağrı Dönemi, Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar ve Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile İlgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar Tedbirinden 36.Grup Desteklenmek Üzere Seçilen Başvurular Listesi yayımlanmıştır.”

Listeyi görmek için tıklayınız

10. Çağrı Dönemi Sözleşmelerinde Avans Talebi Hakkında

10. Çağrı Dönemi kapsamında Sözleşme imzalayan yatırımcılarımızdan, 3 aylık avans talep süresi içerisinde avans talebinde bulunamayanlar, Burada yer alan dilekçe ile 16 Mayıs 2022 Pazartesi gününe kadar ilgili İl Koordinatörlüklerimize başvuruda bulunabilirler.

Sözleşmelerinde yer alan 3 aylık süre günümüzden itibaren 16 Mayıs 2022 Pazartesi gününden önce dolacak olan 10. Çağrı yararlanıcılarımız da yine 16 Mayıs 2022 Pazartesi gününe kadar avans talebinde bulunabilirler.

TKDK Bu ilanda duyurulan hususlarda her türlü değişikliği yapma hakkını saklı tutar.

Kamuoyuna duyurulur.

Başvuru Çağrı Rehberi Güncellemesi

Kurumumuz tarafından IPARD-II Programı 11. Çağrı Döneminde yayınlanmış olan Başvuru Çağrı Rehberi “2.2 Genel Uygunluk Kriterleri” başlığı altında yer alan Mikro ve Küçük İşletme tanımları, 18 Mart 2022 tarih ve 31782 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” çerçevesinde güncellenmiştir.

AVRUPA KOMİSYONU IPARD III PROGRAMI’NI ONAYLADI

Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, 2021-2027 yılları arasında uygulanacak IPARD III Programı’nın, Avrupa Komisyonu tarafından alınan kararla kabul edildiğini duyurdu.

Kirisci, yaptığı açıklamada, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan IPARD III Programı’nın, 7 (+3) yıl boyunca yürürlükte kalacağını söyledi.

555 milyon avro hibe dağıtılacak

Avrupa Komisyonu tarafından 430 milyon avro fon tahsis edilen IPARD III Programı’nda, ulusal katkının da eklenmesiyle faydalanıcılara proje karşılığı dağıtılacak hibe tutarının yaklaşık 555 milyon avro olacağına dikkati çeken Kirişci, şöyle konuştu:

“Toplamda ekonomiye kazandırılacak yatırım tutarının 1 milyar avroyu geçmesi bekleniyor. Program ülkemizde 42 ilde uygulanacak.

IPARD III Programı kapsamında:

M1- Tarım İşletmelerinin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar: Süt, kırmızı et, kanatlı et yetiştiriciliği ve yumurta tavukçuluğuna destek verilecek.

M3- Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanmasına Yönelik Yatırımlar: Süt işleme, peynir altı suyu, süt toplama merkezleri, likit yumurta, et işleme, kesimhane, kombinalar, meyve-sebze depolama, su ürünleri işleme ve depolama gibi alt sektörlere destek verilecek.

M4- Tarım-Çevre-İklim ve Organik Tarım: Erozyonla mücadele, biyoçeşitlilik ve organik tarım konularında pilot bölgelerde gönüllülük esasına dayalı başvuru yapan faydalanıcılara telafi ödemesi yapılarak destek verilecek.

M5- Yerel Kalkınma Stratejilerinin Geliştirilmesi – LEADER Yaklaşımı: Kırsal alanlarda kurulan Yerel Eylem Grupları ile kırsal bölgelerin kalkınmasına yönelik projeler desteklenecek.

M6- Kırsal Alanda Kamu Altyapı Yatırımları: Yol, köprü, atık yönetimi, su yönetimi, bilgi-iletişim teknolojileri, yenilenebilir enerji yatırımları konularında yerel yönetimler desteklenecek.

M7- Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme: Bitkisel üretim, arıcılık, katma değerli ürünler, el sanatları, kırsal turizm, makine parkları ve yenilenebilir enerji tesisleri yalnızca kırsal alanlarda olmak koşuluyla desteklenecek.

M10- Danışmanlık Hizmetleri: Bu hizmetler kırsal alanda faaliyet gösteren tarımsal işletmeler ve çiftçilere yönelik danışmanlık hizmetlerinin tasarlanması ve bunların finanse edilmesinde kullanılacak.

Program, Çerçeve Anlaşma, Sektörel Anlaşma ve Finansal Anlaşmanın imzalanması ile 2022 yılının son çeyreğinde uygulanmaya başlanacak.”

“IPARD II Programı 10. Çağrı Dönemi 35. Grup Desteklenmek Üzere Seçilen Başvurular Listesi yayımlanmıştır.”

“IPARD II Programı  10.Başvuru Çağrı Dönemi, Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar ve Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile İlgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar Tedbirinden 35.Grup Desteklenmek Üzere Seçilen Başvurular Listesi yayımlanmıştır.”

Listeyi görmek için tıklayınız

“IPARD II Programı 10. Çağrı Dönemi 34. Grup Desteklenmek Üzere Seçilen Başvurular Listesi yayımlanmıştır.”

“IPARD II Programı  10.Başvuru Çağrı Dönemi, Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar ve Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile İlgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar Tedbirinden 34.Grup Desteklenmek Üzere Seçilen Başvurular Listesi yayımlanmıştır.”

Listeyi görmek için tıklayınız.

IPARD II 11. Başvuru Çağrı İlanı kapsamında “302- Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme” tedbiri için Özel Pozlar Listesi ve Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Birim Fiyat Analizleri dokümanları güncellenmiştir.

IPARD II 11. Başvuru Çağrı İlanı kapsamında “302- Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme” tedbiri için Özel Pozlar Listesi ve Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Birim Fiyat Analizleri dokümanları güncellenmiştir.

IPARD II Programı 10. Çağrı Dönemi 33. Grup Desteklenmek Üzere Seçilen Başvurular Listesi yayımlanmıştır

IPARD II Programı 10.Başvuru Çağrı Dönemi, Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar ve Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile İlgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar Tedbirinden 33.Grup Desteklenmek Üzere Seçilen Başvurular Listesi yayımlanmıştır.

Listeyi görmek için tıklayınız