Kategori Arşivleri: Hayvancılık Bilgi

Hazine ve Maliye Bakanlığı Tarafından Yangından Etkilenen Yerler İçin Mücbir Sebep Hali İlan Edildi.


Birincil sekmeler

28.07.2021 tarihinden itibaren ülkemizin çeşitli yerlerinde meydana gelen yangınlara ilişkin olarak, Bakanlığımız tarafından, Osmaniye ili Kadirli ve merkez ilçelerinde, Antalya ili Akseki, Alanya, Gazipaşa, Gündoğmuş, Manavgat ve İbradı ilçelerinde, Mersin ili Aydıncık ve Silifke ilçelerinde; Adana ili Aladağ, İmamoğlu, Karaisalı ve Kozan ilçelerinde, Muğla ili Bodrum, Köyceğiz, Marmaris, Milas, Seydikemer ve Kavaklıdere ilçelerinde mücbir sebep hali ilan edilmesi uygun bulunmuştur.

Bu kapsamda, söz konusu yerlerde yangın tarihi itibarıyla mükellefiyet kaydı bulunan mükelleflerin, bu mükellefiyetleri nedeniyle vergi kanunlarının uygulanması bakımından yangının başlangıç tarihi ila 1.11.2021 (bu tarihler dâhil) tarihleri arasında mücbir sebep halinde olduğu kabul edilmiştir.

Mücbir sebep hali süresince,

 • verilmesi gereken vergi beyannameleri ve bildirimlerin verilme süreleri,
 • bu beyanname ve bildirimler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri,
 • yangın tarihinden önce tahakkuk etmiş ödeme süresi mücbir sebep hali ilan edilen süreye rastlayan her türlü vergi, ceza ve gecikme faizinin ödeme süresi,
 • yangın tarihinden önce ikmalen, re’sen veya idarece tarh edilen ve vadesi mücbir sebep halinin başladığı tarihten sonrasına rastlayan her türlü vergi, ceza ve gecikme faizinin ödeme süresi
 • 2021 yılı motorlu taşıtlar vergisinin ikinci taksit ödeme süresi

uzatılmıştır.

Buna göre, mücbir sebep halinin geçerli olduğu dönemde verilmesi gereken beyanname ve bildirimler 16.11.2021 Salı günü sonuna kadar verilebilecek, bu beyanname ve bildirimler üzerine tahakkuk eden vergiler, yukarıda ifade edilen diğer vergi, ceza ve gecikme faizleri ile 2021 yılı motorlu taşıtlar vergisinin ikinci taksiti 30.11.2021 Salı günü sonuna kadar ödenebilecektir.

Bununla birlikte söz konusu yerlerde bulunan mükellefler tarafından, mücbir sebep hali süresi içerisinde verilmesi gereken 2021 yılı 2 nci geçici vergi beyannamesi verilmeyecektir.

Ayrıca bu yerlerde bulunan vergi mükelleflerinin vergi borçları 16.12.2021 Perşembe günü sonuna kadar başvuru yapmaları ve gerekli şartları da taşımaları kaydıyla faiz alınmaksızın 24 aya kadar taksitlendirilecektir.

Ayrıntılı bilgilere bağlı olunan vergi dairesinden ulaşılabilinir.

SÜT İNEKLERİNİN BESLENME

Hayvancılıktan para kazanmanın yolu dengeli ve ucuz beslemeden geçer. Süt sığırcılığında besleme çok önemlidir. Beslemeye ve yemlemeye ayrılan para toplam masrafların % 60-70’ini oluşturur.

Aynı zamanda besleme süt verimini ve kalitesini etkiler. Holsten vb. kültür ırkları belli bir verim yönünde geliştirildikleri için yetersiz beslemeye şiddetli tepki gösterirler.

Örneğin küçük bir stres veya besleme hataları hayvanların verimlerini büyük oranda etkiler.

Yemleri iki ana gruba ayırabiliriz.

1-Kaba yemler: lif bakımından zengin fakat besin maddelerince fakir(kuru otlar, samanlar, çayır mera otları,posalar, silajlar)

2-Yoğun yada kuvvetli yemler: lif bakımından fakir besin maddeleri veya enerji bakımından zengin(fabrika yemleri, tahıl taneleri, yağlı tohum küspeleri, yağ, melas, değirmen yan ürünleri)     

Tarım ve Orman Bakanlığ Hayvancılık konusunda içeriklere ulaşmak için  TIKLAYINIZ.   

Tarım ve Orman Bakanlığ Hayvancılık Destekleri ulaşmak için  TIKLAYINIZ.

   

BESİ SIĞIRLARININ BESLENMESİ

BESİ HAYVANCILIĞI

Sığır besiciliğinde temel prensip, genetik yapısı güçlü ve canlı ağırlık kazancını en hızlı gerçekleştiren hayvanların birim yem miktarından üst düzeyde yararlanmasını sağlamaktır.  Ekonomik olarak yüksek besi performansını sağlamak da hayvanları doğru miktarda yemle ve uygun zaman diliminde beslemekle sağlanır.  Rasyon hazırlama ve hayvanları besleme sığır eti üretiminde önemli bir role sahiptir. 

Çünkü BESİ PERFORMANSI denilen temel prensibe göre, günlük canlı ağırlık artışı ile beraber hayvanın her kg canlı ağırlık artışı için tükettiği yem miktarı besicilikten elde edilecek başarıyı gösterir.

 BESİ PERFORMANSINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER

Hayvanın ırkı: Genetik potansiyeli üstün olmayan yerli ırklarda günlük canlı ağırlık kazancı 1 kg civarında iken genetik potansiyeli yüksek kültür ırkı ve melezlerinde bu rakam günlük 1.4-1.6 kg’ye çıkabilir.  Ancak çok iyi bakım ve besleme ile de yerli ırklarda bu rakamı 1 kg’nin üzerine çıkarmakta mümkündür.

Cinsiyeti: Erkek sığırlar dişi sığırlara göre daha iyi bir besi performansına sahiptir.

Yaşı: Sığır besiciliğinde performansı etkileyen en önemli faktördür. Besiye alınacak hayvanlar büyüme dönemini tamamlamamış olmalıdır.  Besi ise kültür ırkı ve melezlerinde 1.5 yaşına kadar, yerli ırklarda ise 2.5-3 yaşına kadar yapılabilir. Bu yaşların ötesine geçilmeyip besi sonlandırılmalıdır. 

Vücut kondisyonu: Kondisyon, hayvanın gelişme ve besi durumu gösterir.  Buzağı döneminde iyi bir bakım ve besleme görmüş, iskelet sistemi iyi, ancak daha sonrasında cılız kalmış hayvanlar daha iyi besi performansı gösterirler. 

Sağlık durumu: Besiye alınacak hayvanlar besi öncesinde paraziter hastalıklara karşı ilaçlanmış ve aşılanmış olmalıdır. 

BESİ SIĞIRLARININ BESLENMESİ 

Besi hayvanlarında gerek yaşama ve gerekse verim payı ihtiyaçlarını karşılamak üzere yem karışımları hazırlanır.

Bir besi danası günlük canlı ağırlığının yaklaşık %2.5’i kadar ağırlıkta kuru madde tüketir.  Örneğin 400 kg canlı ağırlığa sahip bir besi danası günlük 10 kg kuru madde yem tüketmelidir. 

Hayvanlar için rasyon hazırlarken, hayvanın canlı ağırlığı, günlük canlı ağırlık artışı ve besi sonu canlı ağırlığı konusunda bir hedef belirlenip, ona göre yem karışımları hazırlanmalıdır. 

Besi sığırlarında enerji ihtiyacı yaşa ve CA’a bağlıdır. Rasyon enerji düzeyine bağlı olarak hayvanlarda canlı ağırlık artış hızı değişim gösterir. Genç hayvanlarda vücutta su ve protein miktarının daha yüksek, yağ miktarı ise düşüktür.  Besi sonuna doğru ağırlık artışı yağ birikimi şeklindedir.

Bu dönemde hayvanların rasyonlarında proteine olan ihtiyaç azalmakta, enerjiye olan ihtiyaç artmaktadır 

Vejetasyon döneminde yeşil mısır hasılı ve çayır-baklagil karışımları kaba yem olarak hayvanlara yedirilebilir.  Bu yeşil yemler bazen elde bulunan kuru kaba yemlerle birlikte de verilebilir. 

Bu kapsamda yaygın olarak kullanılan kaba yemlerin başında saman gelir. Ancak unutulmamalıdır ki saman kaba yemler içerisinde en kalitesiz olanıdır.  Hayvanlara yedirilecek saman miktarı yemlerin enerji içeriği ve rasyondaki diğer yem kaynaklarına göre değişim gösterir.

 Ancak bilinen pratik uygulama hayvanların önünde sürekli kaba yemin bulunması gerektiğidir. Kuru ve yaş olarak hayvanların tüketimine sunulan şeker pancarı posası enerji içeriği yüksek bir yemdir.  Dolgu maddesince fakir olduğundan samanla birlikte hayvanlara verilmesi faydalıdır.  Silaj dasığır besiciliğinde kullanılabileceği gibi genellikle iyi kaliteli olanlar genç hayvanlara verilmelidir.

Kesif yem grubuna giren yemler (tahıl kırmaları + küspeler veya fabrika yemleri) besi sığırı rasyonlarında erken besi dönemlerinde kaba yemlere oranla toplam yem kuru madde miktarının %50-60’ını oluşturması gerekirken bu oran ileri besi dönemlerinde %60-70’lere, besi sonu dönemlerinde ise %80’lere ulaşmalıdır. 

Diğer bir deyişle canlı ağırlığı 300 kg olan bir besi danası besi başlangıcında toplam yem kuru madde ihtiyacının 4-5 kg’sini, ileri besi döneminde ise 400 kg canlı ağırlıkta toplam yem kuru madde ihtiyacının 6-7 kg’sini kesif yemlerden sağlamalıdır.  Bu miktar 500 kg canlı ağırlık için besi sonunda 10 kg’ye kadar ulaşabilir.

Tarım ve Orman Bakanlığ Hayvancılık konusunda içeriklere ulaşmak için  TIKLAYINIZ.

Tarım ve Orman Bakanlığ Hayvancılık Destekleri ulaşmak için  TIKLAYINIZ.

Büyükbaş Hayvancılık

Büyükbaş hayvancılık mı yapmak istiyorsunuz? Ancak gerekli bilgiye sahip değil misiniz? Bir ineğin günlük maliyetini hesaplayarak işe başlayabilirsiniz.

Süt ve besi hayvancılığından hangisini yapacağınıza karar verdikten sonra 1 ineğin günlük maliyetini hesaplamalısınız. Bir inek için gerekli alanı bulmalı ve ahırınızı buna göre inşa etmelisiniz. Diğer husus ise yem giderleri olacaktır.

Süt besiciliğinde kar marjı elde etmek için 1 ineğin günlük yem maliyetini bulmalısınız. Bir ineğin yılda kaç balya saman yediğini bulduktan sonra maliyet hesaplaması yaparak inekten ne kadar kazanabileceğinizi bulabilirsiniz.

İneklerin Doğumu

Büyükbaş hayvancılık oldukça zordur. Özellikle yüksek yatırım gerektiren iş kollarından bir tanesi olarak karşımıza çıkmaktadır. İneklerin beslenme şekilleri, sağlık durumları, doğumları hepsinin en ince ayrıntısına kadar bilinmesi gerekmektedir.

İneklerin gebelik süreleri ise ortalama 280 gün olmaktadır. Ancak gebelik 5 gün evvel ya da 5 gün sonra olabilmektedir. İneklerin doğurması belirli bir zaman alır. 10 saat içerisinde buzağının kafası ve ayakları çıkar.

Daha sonra ise arka ayaklar çıkar. Genel olarak suni tohumlama yöntemi kullanılmaktadır. İneklerin doğumdan önce sancıları başlar. Bu sebeple hayvanların huysuz olduğu görülür.

Çoğu doğumda normal doğum gerçekleşir. Fakat bazı durumlarda güç doğum olması da mümkün olmaktadır. Doğum başladıktan sonra inek kendisi doğum yapabilir. Ancak buzağının yarıda kalması durumunda çekme işleminin yapılmaması gerekir.

İnek Yılda Kaç Kez Doğurur?

İneklerin kızgınlık süreleri 14 saat ile 18 saat arasında olmaktadır. Şayet bu sürede hayvan gebe kalmazsa 21 gün sonra tekrarlanması gerekir. Tohumlama ise kızgınlık başladıktan 12 saat sonra yapılmalıdır. Örneğin hayvan sabah kızgınlık gösterdiyse öğleden sonra, akşam kızgınlık gösterdiyse sabah tohumlamanın yapılması gerekir. İneklerde hamilelik süresi 9 aydır. Hamilelik süresini tamamlayan hayvanlar senede bir kez doğum yapmaktadır.

Yılda bir kez doğuran ineğin tek, ikiz ya da üçüz buzağıları da olabilir. Doğum aralığının düvelerde 13, ineklerde ise 12 ay olması gerekir. Ancak süre uzadığında kayıplar meydana gelebilir. Döl verimi verebilen her inek gebe kaldıktan 280 gün sonra doğurur. Ancak doğum yapan ineğin hemen tohumlanması doğru olmayacaktır. Buzağılayan ineklerin en az 60 gün dinlendirilmesi ve daha sonra tohumlanması gerekir. Hayvanların döl veriminin de iyi takip edilmesi gerekmektedir

İnek Kaç Yaşında Süt Verir?

Merak edilen konulardan bir diğeri de ineğin kaç yaşında süt vereceğidir. Hayvancılığa başladığınızda süt ya da besi hayvancılığından hangisini yapacağınıza karar vermeniz gerekecektir. Süt hayvancılığı yapacaksanız süt veren inek cinslerinden satın almanız gerekecektir.

 • Friz inek ırkı : Yılda 9000 lite
 • Jersey : Yılda 5000 litre
 • Guernsey : 5000 litre
 • Simental : 6000 litre
 • Ayrshire : 5800 litre
 • Mantofon : Yılda 4000 litre
 • Silifke ırkı hayvan ırkları süt hayvancılığında kullanılmaktadır.

İnekler genel olarak kuru ve taze otlarla beslenirler. Tuzu seven hayvanlardır. Bunların yanı sıra kendilerine havuç ya da pancar yedirmek oldukça yararlı olmaktadır. 2,5 yaşından itibaren 10 yaşına kadar doğurabilirler. 2,5 yaşından itibaren boğalar ise damızlık yapılır ve 9 yaşlarını tamamlayıncaya kadar damızlık olarak kullanılırlar. İnekler 600 kilograma kadar ulaşabilirken, öküzler 1000 kg ulaşabilmektedir. Normal şartlarda bir inek 15 ile 20 kilogram arasında süt verebilmektedir. Süt verimi hayvanlar kuruya alındıktan ve doğum yaptıktan sonra süt verimleri artmaktadır.