Geçici ve Sürekli Yeniden Değerleme Uygulamalarında Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri İle Belirlenenden Farklı Muhasebe Tekniği Kullanan Kurumlarda Değer Artış Fonu Hesabının Oluşturulması Hususunda VUK Genel Tebliği Taslağı Revize Edildi

14/5/2022 tarihli ve 31835 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 537)’nde açıklanan geçici ve sürekli yeniden değerleme uygulaması müessesesi kapsamında, Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri ile belirlenenden farklı muhasebe tekniği kullanan kurumlarda değer artış fonu hesabının oluşturulması hususunda Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği taslağı hazırlanmış ve internet sitemizde yayımlanarak görüş ve önerilere açılmıştı.

Söz konusu taslak gelen görüş ve öneriler de dikkate alınarak revize edilmiş olup,  taslağın geliştirilmesi ve yayımlanmaya hazır hale getirilmesi için Başkanlığımızca çalışmalar devam etmekte olup; mevcut taslakta yer alan konuların geliştirilmesi, değiştirilmesi veya katkıda bulunulması ile ilgili görüş ve önerilerinizi 06/01/2023 Cuma günü sonuna kadar “VUK2@gelirler.gov.tr” e-posta adresine iletebilirsiniz.

Söz konusu Tebliğ Taslağı için tıklayınız.

Bir cevap yazın