Bazı Kanun ve Tebliğlerde Yer Alan Maktu Had ve Tutarların Yeniden Belirlenmesine İlişkin Tebliğler Resmi Gazete’de Yayımlandı

30/12/2022 tarihli ve 32059 (2. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tebliğlerde; bazı kanun ve tebliğlerde yer alan maktu had ve tutarların yeniden belirlenmesine ilişkin açıklamalara yer verilmiştir.

– Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 11) 

– Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 44) 

– Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 54)

– Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 56) 

– Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 67)

– Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 82) 

– Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 91) 

– Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 92) 

– Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 323) 

– Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 544) 

– Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 21) 

– Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 55) 

– Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 46)

– 2023 Yılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Asgari Ücret Tarifesi

– Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 79)

Bir cevap yazın