Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 21 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği Taslağı Hazırlanmıştır

Bu Taslağın geliştirilmesi ve yayımlanmaya hazır hale getirilmesi için Başkanlığımızca çalışmalar devam etmekte olup, mevcut taslakta yer alan konuların geliştirilmesi, değiştirilmesi veya katkıda bulunulması ile ilgili görüş ve önerilerinizi, aşağıda yer alan görüş ve öneri tablosu doldurularak, 10/1/2023 tarihi mesai bitimine kadar kurumlarvergisi@gelirler.gov.tr elektronik posta adresine iletebilirsiniz.

Söz konusu Tebliğ Taslağı için tıklayınız.

Bir cevap yazın