Mükelleflerin Hakları ve Ödevleri ile Elektronik Uygulamalar ve Cezai Müeyyideler Rehberi Yayınlandı

Mükellef odaklı hizmet anlayışı doğrultusunda, mükelleflerin vergiye gönüllü uyumunu sağlamak amacıyla; mükelleflerimizin önceden bilgilendirilmesi suretiyle mükellefiyet sürecinde yaşanabilecek sorunların önüne geçilmesi ve bu sürecin kolaylaştırılması için bu Rehber hazırlanmıştır.

Söz konusu Rehberde; vergi mevzuatı çerçevesinde mükellefiyetin başlangıcından sona ermesine kadar geçen tüm süreçte mükelleflerimizin sahip oldukları haklar, yararlanabilecekleri elektronik hizmetlere ilişkin uygulamalar, yerine getirmek zorunda oldukları yükümlülükler ve karşılaşabilecekleri yaptırımlara yer verilmiştir.

Mükelleflerin Hakları ve Ödevleri ile Elektronik Uygulamalar ve Cezai MüeyyidelerRehberine ulaşmak için tıklayınız.

Konu hakkında detaylı bilgi için Vergi İletişim Merkezini (VİMER-189) arayabilirsiniz

Bir cevap yazın