Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:396)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No:543) Resmi Gazete’de Yayımlandı

03/12/2022 tarihli ve 32032 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:396)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No:543) ile bildirimlerini boş veren mükelleflerin bu yükümlülüklerinin kaldırılmasına yönelik düzenleme ve mevcut durumda bildirimlere konu edilen bilgilerin Başkanlığımızca ilgili kurumlardan temini halinde, bu bilgilerin bildirimlere dâhil edilme zorunluluğunun Başkanlığımız yetkisi ile kaldırılabileceğine yönelik düzenleme yapılmıştır.

Söz konusu tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

Açıklayıcı bilgi notuna ulaşmak için tıklayınız.

Bir cevap yazın