Seri:B Sıra No:16 Tahsilat Genel Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlandı

9/11/2022 tarihli ve 32008 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 3/11/2022 tarihli ve 7420 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun geçici 4 üncü maddesiyle, COVID-19 salgın hastalığının ülkemizde yayılmasını önlemek amacıyla 24/4/1930 tarihli ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ile 30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu kapsamında verilen idari para cezalarına ilişkin düzenleme yapılmıştır.

Geçici madde ile1593 sayılı Kanun ve 5326 sayılı Kanun kapsamında COVID-19 salgın hastalığı nedeniyle alınan önlemler çerçevesinde 11/3/2020 tarihinden itibaren geçici maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar yapılmış olan tespitlere istinaden idari para cezası verilmemesi, verilmiş idari para cezalarından tebliğ edilmemiş olanlarının tebliğ edilmemesi, tebliğ edilmiş olanların tahsil edilmemesine, tahsil edilmiş olanların ise iade edilmemesine yönelik düzenleme yapılmıştır.

Hazırlanan bu Tebliğ ile 7420 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesinin uygulamasına yönelik açıklamalar yapılmaktadır.

Söz konusu tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

Açıklayıcı bilgi notuna ulaşmak için tıklayınız.

Bir cevap yazın