Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:542) Resmi Gazete’de Yayımlandı

2022 yılına ait olup çeşitli mevzuatlarda yer alan maktu hadler ile asgari ve azami miktarları belirtilmiş olan para ile ödenecek ceza miktarlarının artırılması ve 2022 hesap dönemi sonu itibariyle 213 sayılı Vergi Usul Kanunun mükerrer 298 inci maddesinin (Ç) fıkrası kapsamında yapılacak yeniden değerlemeye dayanak teşkil eden yeniden değerleme oranı %122,93 olarak yayımlanmıştır.

Söz konusu Tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

Açıklayıcı bilgi notuna ulaşmak için tıklayınız.

Bir cevap yazın