6417 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete’de Yayınlandı

24/11/2022 tarihli ve 32023 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) sayılı listede yer alan 87.03 G.T.İ.P. numaralı mallardan “-Diğerleri” satırı altında yer alan bazı malların özel tüketim vergisi oranlarına esas özel tüketim vergisi matrahları yeniden belirlenmiş olup, bu kapsamda bulunan binek otomobillerin matrahına göre daha düşük orandan vergilendirilmeleri sağlanmıştır.

Cumhurbaşkanı kararına ulaşmak için tıklayınız.

Açılayıcı bilgi notuna ulaşmak için tıklayınız.

Bir cevap yazın