Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 459)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 540) Resmi Gazete’de Yayımlandı

Yapılan düzenleme ile; 459 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği uygulamasında tahsilatlarını/ödemelerini aracı finansal kurumlar aracılığıyla yapma zorunluluğu (tevsik zorunluluğu) bulunanlarla, bu kapsamda olmayan yabancılar ve/veya Türkiye mukimi olmayan gerçek kişiler arasındaki işlemlere ilişkin tahsilatlar/ödemeler tevsik zorunluluğu kapsamından çıkarılmış, ancak mezkûr Tebliğ uygulamasında tevsik zorunluluğu kapsamında olanlarca, düzenlenecek faturalara söz konusu kişilerin pasaport numarasının yazılması ve nakit tahsil edilen tutarların tahsilatı takip eden ilk iş günü sonuna kadar aracı finansal kurumlarca düzenlenen belgelerle tevsikinin sağlanması öngörülmüştür.

Tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

Açıklayıcı bilgi notuna ulaşmak için tıklayınız.

Bir cevap yazın