Tahsilat Genel Tebliği (Seri:B Sıra No:14) Resmi Gazete’de Yayımlandı.

21/07/2022 tarihli ve 31899 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Seri:B Sıra No:14 Tahsilat Genel Tebliği ile 5/7/2022 tarihli ve 31887 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7417 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 46 ncı maddesiyle 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin altıncı fıkrasında değişiklik yapılmıştır.

Yapılan değişiklikle,

a) 5326 sayılı Kabahatler Kanununa 1 aylık genel ödeme süresi getirilerek, idari para cezalarının düzenlendiği kanunlarda ödeme süresine yer verilmemiş olması halinde,  idari para cezalarının 1 ay içinde ödenmesine,

b) İdari para cezalarında indirim uygulamasının, dava açma süresi içinde yapılan ödemeler yerine, ödeme süresi içinde yapılan ödemelere tatbik edileceğine,

ilişkin düzenlemeler yapılmıştır.

Tebliğ ile 5326 sayılı Kabahatler Kanununda yapılan değişikliklerin uygulamasına ilişkin açıklamalar yapılmaktadır.

Söz konusu Tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

Açıklayıcı bilgi notuna ulaşmak için tıklayınız.

Bir cevap yazın