7417 Sayılı Kanun ile 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (II) Sayılı Listede Değişiklik Yapılmıştır.

5/7/2022 tarihli ve 31887 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7417 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 44 üncü maddesi ile 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (II) Sayılı Listede yapılan değişikliğe ilişkin hazırlanan açıklayıcı bilgi notu için tıklayınız.

4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (II) Sayılı Liste için tıklayınız.

Bir cevap yazın