İsteğe bağlı tam tevkifat uygulamasına ilişkin 69 No.lu KDV Sirküleri hazırlanmıştır.

İsteğe bağlı tam tevkifat uygulaması kapsamında alıcı mükelleflerin satıcı mükellefler ile düzenledikleri sözleşmelerin ve sözleşme düzenlenen satıcı mükellef bilgilerinin İnternet Vergi Dairesi üzerinden verilmesi hakkındaki açıklamalar bu Sirkülerin konusunu oluşturmaktadır. 

Söz konusu Sirkülere ulaşmak için tıklayınız.

Bir cevap yazın