538 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlandı

31.05.2022 tarih ve 31852 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 538 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde; internet ortamında yayımlanan ilanlara yönelik olarak bazı bilgilerin alınmasına ilişkin usul ve esasların belirlenmesine dair açıklamalar yapılmıştır.

Tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

Bir cevap yazın