Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:42) yayımlanmıştır.

28 Mayıs 2022 tarihli ve 31849 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 42) ile; 

7394 sayılı Kanun ile 3065 sayılı Kanunun 13/f maddesinde yer alan, ulusal güvenlik kuruluşlarına milli savunma ve iç güvenlik ihtiyaçlarına ilişkin olmak kaydıyla yapılan teslimlere ilişkin istisnada yapılan değişiklik uyarınca, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ibareleri Tebliğ metninden çıkarılarak İçişleri Bakanlığı ibaresi Tebliğ metnine işlenmiş ve ulusal güvenlik kuruluşlarının verdiği istisna belgesi ve onayladığı listede yer alan mal ve hizmetlerin istisna şartlarını taşımadığının tespiti halinde, ziyaa uğratılan vergi ile buna bağlı ceza, faiz ve zamlardan ulusal güvenlik kuruluşları sorumlu olduğuna dair açıklama yapılmıştır.

7394 sayılı Kanun ile 3065 sayılı Kanunun 13/i maddesinde yer alan, çalışma veya oturma izni alarak altı aydan daha fazla yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları, Türkiye’de yerleşmiş olmayan yabancı uyruklu gerçek kişiler ile kanuni ve iş merkezi Türkiye’de olmayan ve bir iş yeri ya da daimi temsilci vasıtasıyla Türkiye’de kazanç elde etmeyen kurumlara yapılan katma değer vergisinden istisna konut ve işyeri satışlarında elde tutma süresinin bir yıldan üç yıla çıkarılmasına ilişkin yapılan değişikliğe uygun olarak Tebliğin ilgili bölümleri güncellenmiştir.

– 7394 sayılı Kanun ile 3065 sayılı Kanunun Geçici 37 nci maddesinde yer alan, imalat sanayii ile turizme yönelik yatırım teşvik belgesi sahibi mükelleflere belge kapsamındaki inşaat işlerine ilişkin mal teslimleri ve hizmet ifalarına ilişkin istisnada yapılan değişikliğe ilişkin Tebliğin ilgili bölümlerinde değişiklik ve açıklama yapılmıştır.

-7394 sayılı Kanun ile 3065 sayılı Kanuna eklenen Geçici 42 nci maddede yer alan, 6745 sayılı Kanunun 80 inci maddesi kapsamında teşviklerden yararlanmasına karar verilen teknolojilerin geliştirilmesi için Ar-Ge faaliyetleri sonucunda geliştirilen elektrik motorlu taşıt araçlarının geliştirilmesine yönelik olarak verilen mühendislik hizmetlerine ilişkin istisna uygulamasına ilişkin Tebliğin ilgili bölümlerinde açıklama yapılmıştır.

Tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

Bir cevap yazın