IPARD II Programı 10. Çağrı Dönemi 40. Grup, 11. Çağrı Dönemi 4. Grup Desteklenmek Üzere Seçilen Başvurular Listesi yayımlanmıştır.

“IPARD II Programı  10.Başvuru Çağrı Dönemi, Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar ve Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile İlgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar Tedbirinden 40.Grup,

 11. Başvuru Çağrı Dönemi, Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme Tedbirinden 4. Grup Desteklenmek Üzere Seçilen Başvurular Listesi yayımlanmıştır.”

Listeleri görmek içintıklayınız: (10. Çağrı 40. Grup) ve (11. Çağrı 4. Grup) 

Bir cevap yazın