320 Seri No.lu Gelir Vergisi Tebliğ Taslağı Yayımlanmıştır.

7338 sayılı Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa eklenen Mükerrer 20/A maddesi  uyarınca, basit usulde tespit olunan kazançlarda gelir vergisi istisnası uygulamasına ilişkin açıklamaların yer aldığı  320 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği Taslağı hazırlanmıştır. 

Mevcut taslağın geliştirilmesini teminen konu ile  ilgili görüş ve önerilerinizi, 21.03.2022 tarihine kadar mimren@gelirler.gov.tr posta adresine iletebilirsiniz. 

Söz konusu Tebliğ Taslağı için tıklayınız.

Bir cevap yazın