536 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete’de Yayınlandı

536 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile;

213 sayılı Vergi Usul Kanununun 280 inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarının Hazine ve Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye dayanılarak borsada rayici olmayan yabancı paraların 31/12/2021 tarihi itibarıyla yapılacak değerlemelerine esas oluşturacak kurlar tespit edilmektedir.

Tespit edilen kurlar, yabancı paralarla olan senetli ve senetsiz alacak ve borçların değerlemesinde de kullanılacaktır.

Tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

Açıklayıcı bilgi notu için tıklayınız.

Bir cevap yazın