318 Seri No.lu Gelir Vergisi Tebliğ Taslağı Yayımlanmıştır.

Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 20/B maddesindeki  Sosyal içerik üreticiliği ile mobil cihazlar için uygulama geliştiriciliğinde kazanç istisnasına yönelik hazırlanan Tebliğ Taslağının geliştirilmesine yönelik görüş ve önerilerinizi, 27/12/2021 tarihine kadar omer.sogut@gelirler.gov.tr e-posta adresine iletebilirsiniz.

Tebliğ Taslağına ulaşmak için tıklayınız.

Eki için tıklayınız.

Bir cevap yazın