Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:533) Resmi Gazete’de Yayımlanmıştır.


2021 yılına ait olup, çeşitli mevzuatlarda yer alan maktu hadler ile asgari ve azami miktarları belirtilmiş olan para ile ödenecek ceza miktarlarının artırılmasına dayanak teşkil eden yeniden değerleme oranı % 36,20 (otuz altı virgül yirmi) olarak yayınlanmıştır.

Söz konusu Tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

Açıklayıcı bilgi notuna ulaşmak için tıklayınız.

Bir cevap yazın