509 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde Değişiklik Öngören Tebliğ Taslağı Yayımlanmıştır.

Söz konusu Tebliğ Taslağının geliştirilmesine ilişkin görüş ve önerilerinizi 1/12/2021 tarihine kadar eyeniaras@gelirler.gov.tr e-Posta adresine iletebilirsiniz.

Tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

Açıklayıcı bilgi notuna ulaşmak için tıklayınız.

Karşılaştırma tablosuna ulaşmak için tıklayınız.

Bir cevap yazın