2021-123-Katma Değer Vergisi Beyannamesinde Değişiklik

Tarih  : 01.11.2021

Sayı    : 2021-123

Konu  : Katma Değer Vergisi Beyannamesinde Değişiklik
Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından “İnternet Vergi Dairesi” üzerinden yapılan 01.11.2021 tarihli duyuruda;

  • 1 no.lu Katma Değer Vergisi Beyannamesine 30.09.2016 tarih ve 2021/4517 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı gereği yenilenerek, cep telefonu teslimlerine ilişkin bildirimin eklendiği, 
  • Ayrıca serbest bölgelerde verilen hizmetlerdeki tam ve kısmi istisnalarla ilgili bilgilerin ayrıntılarına ilişkin “Tam ve Kısmi İstisnalara İlişkin Bildirim” tablosu oluşturulduğu, 
  • Söz konusu değişiklikler için beyanname düzenleme programının güncellenmesi gerektiği,

   Açıklanmıştır.

!) Vergiyi doğuran olay ve diğer yükümlülüklerin özelliğine göre farklılıklar oluşabileceğinden tereddüt edilen hususlarda konusunda uzman bir danışmandan veya yetkili kurumlardan görüş alınması gerekmekte olup, Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır.

Bir cevap yazın