2021-117-Şirketlerin 2021 Hesap Döneminde Bağımsız Denetime Tabi Olup Olmadıklarını Sorgulayabilecekleri Sistem Açıldı

Tarih   : 04.10.2021

Sayı    : 2021-117

Konu  : Şirketlerin 2021 Hesap Döneminde Bağımsız Denetime Tabi Olup Olmadıklarını Sorgulayabilecekleri Sistem AçıldıKamu Gözetim Kurumu (KGK) tarafından yapılan 04.10.2021 tarihli duyuruda;

  • Kurum tarafından yapılan kontrollerde, 26/05/2018 tarihli ve 30432 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 26/03/2018 tarihli ve 2018/11597 sayılı Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin Belirlenmesine Dair Karar kapsamında, 2021 hesap döneminde denetime tabi olduğu değerlendirilen Şirketlerin (https://dtsorgu.kgk.gov.tr/)  adresinden sorgulanabileceği sistemin kullanıma açıldığı,
  • Sistem üzerinden yapılacak sorgulamalar, şirketlerin (Fonlar Hariç) 2021 hesap döneminde denetime tabi olma durumları ile ilgili sonuçları gösterdiği,
  • Sorgulama sonuçlarının bilgi amaçlı olduğu, denetime tabi olma hususunda kesin bir sonuç içermediği,
  • Yapılacak sorgulamaların şirketin sadece kendisine ait verileri üzerinden yapılan değerlendirmeye ilişkin sonuçlarını gösterdiği, hesaplamalara şirketin varsa bağlı ortaklık ve iştiraklerinin dahil edilmediği,
  • Bu nedenle yapılan sorgulama sonucunda şirkete ait verinin gelmemesinin o şirketin kesin olarak denetime tabi olmadığı sonucunu doğurmadığı,
  • Kararda yer alan ölçütler ve Karara Ekli Listeler ile önceki dönemde denetime tabi olma durumları da esas alınarak, şirketin kendisi ile varsa bağlı ortaklık ve iştirakine ait veriler üzerinden denetime tabi olup olunmadığını hesaplama ve belirleme sorumluluğu asıl olarak şirketin kendisine ait olacağı,

Açıklanmıştır.

Sorgulama Yapmak İçin Tıklayınız

!) Vergiyi doğuran olay ve diğer yükümlülüklerin özelliğine göre farklılıklar oluşabileceğinden tereddüt edilen hususlarda konusunda uzman bir danışmandan veya yetkili kurumlardan görüş alınması gerekmekte olup, Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır.

Bir cevap yazın