2021-111-Defter Beyan Sisteminden Verilmesi Gereken 2021 Temmuz Dönemi Beyannameleri Hakkında Duyuru

Tarih : 19.08.2021

Sayı    : 2021-111

Konu  : Defter Beyan Sisteminden Verilmesi Gereken 2021 Temmuz Dönemi Beyannameleri Hakkında DuyuruDefter-Beyan Sistemi kapsamındaki mükellefler tarafından verilmesi gereken; aşağıda yer alan beyannamelerin Defter-Beyan Sistemi üzerinden verilebilmesinin yanı sıra e-Beyanname Uygulaması aracılığıyla da verilebilmesine imkân sağlanmıştır. E- Beyanname Uygulaması Aracılığıyla Gönderilebilecek Beyanname ve Dönemleri: – 2021/Temmuz Katma Değer Vergisi Beyannamesi ( KDV1, KDV2, KDV2B, KDV4)- 2021/Temmuz Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi- 2021/Temmuz Damga Vergisi Beyannamesi- 2021/Temmuz Özel Tüketim Vergisi Beyananmesi-4- 2021/Temmuz Noterlerce Yapılacak Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyanname 

!) Vergiyi doğuran olay ve diğer yükümlülüklerin özelliğine göre farklılıklar oluşabileceğinden tereddüt edilen hususlarda konusunda uzman bir danışmandan veya yetkili kurumlardan görüş alınması gerekmekte olup, Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır.

Bir cevap yazın