2021-108-Yangın Nedeniyle Mücbir Sebep Halinde Olan Mükelleflerin E-Defter Berat Onaylama Süreleri Ertelendi

Tarih : 12.08.2021

Sayı    : 2021-108

Konu  : Yangın Nedeniyle Mücbir Sebep Halinde Olan Mükelleflerin E-Defter Berat Onaylama Süreleri ErtelendiGelir İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan 12.08.2021 tarihli duyuruda, yangından etkilenen mükelleflerin E-Defter Berat Onaylama süreleri ile, E-Defter Beratlarının İkincil kopyalarının yükleme sürelerinin uzatıldığı açıklanmıştır.Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 28.07.2021 tarihinde, ülkemizin çeşitli yerlerinde meydana gelen yangınlara ilişkin olarak, Osmaniye ili Kadirli ve merkez ilçelerinde, Antalya İli Akseki, Alanya, Gazipaşa, Gündoğmuş, Manavgat ve İbradı ilçelerinde, Mersin İli Aydıncık ve Silifke ilçelerinde; Adana ili Aladağ, İmamoğlu, Karaisalı ve Kozan ilçelerinde, Muğla İli Bodrum, Köyceğiz, Marmaris, Milas, Seydikemer ve Kavaklıdere ilçelerinde mücbir sebep hali ilan edilmesi uygun bulunmuş ve söz konusu yerlerde yangın tarihi itibarıyla mükellefiyet kaydı bulunan mükelleflerin, bu mükellefiyetleri nedeniyle vergi kanunlarının uygulanması bakımından yangının başlangıç tarihi ila 1.11.2021 (bu tarihler dâhil) tarihleri arasında mücbir sebep halinde olduğu kabul edilmiştir. Bu kapsamda, yukarıda sayılan il ve ilçelerde faaliyet gösteren mükelleflerden, kanuni defterlerini elektronik ortamda e-Defter olarak tutmakta olanlardan; 

  • Aylık dönemler itibariyle yükleme tercihinde bulunanların, 2021 / Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz dönemlerine ilişkin e-Defterlerini, 16 Kasım 2021 tarihine kadar oluşturma, imzalama ve aynı süre zarfında “Elektronik Defter Beratları”nı Başkanlık sistemlerine yüklemeleri, 
  • 3’er aylık dönemler itibariyle yükleme tercihinde bulunanların ise, 2021 / Nisan, Mayıs, Haziran dönemlerine ilişkin e-Defterlerini, 16 Kasım 2021 tarihine kadar oluşturma, imzalama ve aynı süre zarfında “Elektronik Defter Beratları”nı Başkanlık sistemlerine yüklemeleri,
  • Ayrıca söz konusu mükelleflerce Başkanlığa aktarımı zorunlu olan e-Defterler ile Berat dosyalarının da “e-Defter Saklama Kullanıcı Kılavuzu”nun “2021 yılı e-Defter ve berat dosyalarının ikincil kopyalarının Başkanlığımızın bilgi işlem sistemlerine aktarım zamanları” başlıklı bölümünde de ifade edildiği üzere, e-Defterlerin oluşturulması, imzalanması ve bunlara ait berat dosyalarının e-Defter uygulamasına yükleme süresinin son gününü takip eden 15’inci günün sonuna kadar aktarılması gerektiğinden, söz konusu ikincil kopyaların da en geç 1 Aralık 2021 tarihine kadar Başkanlığa aktarı mümkün bulunmaktadır.

!) Vergiyi doğuran olay ve diğer yükümlülüklerin özelliğine göre farklılıklar oluşabileceğinden tereddüt edilen hususlarda konusunda uzman bir danışmandan veya yetkili kurumlardan görüş alınması gerekmekte olup, Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır.

Bir cevap yazın