2021-106-Kira Gelirini Hiç Beyan Etmeyen Veya Eksik Beyan Edenlere Matrah Artırımı İmkanı

Tarih   : 11.08.2021

Sayı    : 2021-106

Konu  : Kira Gelirini Hiç Beyan Etmeyen Veya Eksik Beyan Edenlere Matrah Artırımı İmkanı
1- 2016-2017-2018-2019-2020 Yıllarında Kira Geliri Elde Edildiği Halde Hiç Beyanname Vermeyenlerin Matrah Artırımı:

 Belirtilen yılda/yıllarda kira geliri elde edildiği halde hiç beyan edilmemiş ise, 31.08.2021 tarihine kadar aşağıdaki tabloda belirtilen yıllara göre matrahların beyan edilerek, hesaplanan vergilerin de süresinde ödenmesi durumunda inceleme ve ceza riski ortadan kalkacaktır.

YILASGARİ MATRAHBEYANNAMESİNİ SÜRESİNDE VEREN VE ÖDEMELERİNİ YAPANLARIN VERGİSİBEYANNAMESİNİ SÜRESİNDE VERMEYEN VEYA ÖDEMELERİNİ SÜRESİNDE YAPMAYANLARIN VERGİSİ
20169.400151.410201.880
20179.960151.494201.992
201810.580151.587202.116
201911.240151.686202.248
202012.740151.911202.548

Örnek: 2020 yılında 100.000,00 TL mesken kira geliri elde eden Bayan (A) 2021/Mart ayında vermesi gereken GMSİ beyannamesini vermemiştir. Bu durumda sadece 2020 yılı için 31.08.2021 tarihine kadar matrah artımı beyannamesi vermesi halinde 2.548,00 TL vergi ödeyerek, muhtemel inceleme ve ceza risklerinden kurtulmuş olacaktır. Ayrıca ödemelerini “Peşin” yapacağını beyan etmesi halinde ve 30.09.2021 tarihine kadar ödemesini yapması durumunda, %10 oranında, (254,80 TL) indirim yapılacağından 2.293,20 TL ödeyecektir. Aynı şekilde önceki başka bir yılda veya yıllarda da (2016-2017-2018-2019) kira geliri var ise, hangi yıllarda kira geliri olduysa o yılları da birleştirerek tek bir beyanla matrah artırımı yapılabilecektir.

2- 2016-2017-2018-2019-2020 Yıllarında Elde Edilen Kiraların Eksik Beyan Edilmesi Durumunda Matrah Artırımı:

Yukarıda belirtilen yılda/yıllarda elde edilen kiraların verilen beyannamelerde eksik beyan edilmiş olması halinde veya beyanı yapılmayan farklı kira gelirlerinin de bulunması durumunda, her bir yıl için beyan edilen matrahlara ilgili yıl için belirlenen % (35,30,25,20 veya 15) oranlarının tatbiki ile artırımı yapılacak matrahlar üzerinden hesaplanacak %20 (vergilerin sürende ödenmiş olması halinde %15) verginin 31.08.2021 tarihine kadar beyan edilerek, peşin ya da taksit seçeneğine göre usulünce ödenmesi halinde muhtemel inceleme ve ceza riskleri ortadan kalkacaktır.

YILBEYAN EDİLEN MATRAHA UYGULANACAK ORAN %BEYAN EDİLEN VERGİYİ SÜRESİNDE ÖDEYENLER %BEYAN EDİLEN VERGİYİ SÜRESİNDE ÖDEMEYENLER %
2016351520
2017301520
2018251520
2019201520
2020151520

Örnek: Bay (B) 2020 yılında 80.000,00 TL kira geliri beyan etmiştir. Ancak; aslında beyan ettiği meskenler için 120.000,00 TL tahsil etmiş, ayrıca farklı bir meskenden dolayı da 50.000,00 TL mesken kira geliri elde ettiği halde bu gelirini beyannameye dahil etmemiştir. Bu durumdaki Bay (B); 2020 yılı için beyan ettiği, 80.000,00 TL üzerinden %15 oranında hesaplanacak (80.000,00 * 15 = 12.000,00 TL) 12.000,00 TL tutarında matrah artırımı yapması halinde %20 oranında (vergilerini süresinde ödeyenlerde %15) hesaplanacak  (12.000,00 * 20/100 = 2.400,00 TL) 2.400,00 TL vergiyi peşin ya da en fazla 6 taksitte ödemesi halinde, eksik beyan ettiği ya da hiç beyan etmediği kira gelirleri nedeniyle ceza risklerinden kurtulacaktır.

3- Kira Gelirlerine Yönelik Matrah Artırımlarında Ortak Hususlar:

  • Matrah artırımlarında meskenlere uygulanan istisna dikkate alınmayacaktır,
  • Artırımların en geç 31.08.2021 tarihine kadar yapılması gerekmektedir,
  • Peşin veya en fazla 6 taksit seçeneği mevcut olup, peşin ödemelerde (30.09.2021 tarihine kadar) %10 indirim yapılacaktır,
  • Matrah artırımına ilişkin ödemelerin süresinde yapılması gerekmekte olup, aksi halde hükümlerinden faydalanılamayacağı gibi, vergilerin gecikme zammı ile birlikte cebren tahsili yoluna gidilecektir.
  • Gelir vergisi yönünden daha önce hiç mükellefiyet tesis edilmemiş kişiler; ikametgahının bulunduğu yer vergi dairesine, kağıt ortamında düzenlenmiş matrah artırımına ilişkin beyan/bildirim ve kimliği ile müracaat ederek, mükellefiyet tesis ettirilmek suretiyle, beyan verebileceklerdir.

!) Vergiyi doğuran olay ve diğer yükümlülüklerin özelliğine göre farklılıklar oluşabileceğinden tereddüt edilen hususlarda konusunda uzman bir danışmandan veya yetkili kurumlardan görüş alınması gerekmekte olup, Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır.

Bir cevap yazın