2021-104-Form Ba-Bs Bildirimi İle E-Defter Onay ve Berat Yükleme Süreleri

Tarih   : 06.08.2021

Sayı    : 2021-104

Konu  : Form Ba-Bs Bildirimi İle E-Defter Onay ve Berat Yükleme Süreleri136 Sıra No’lu VUK’nu Sirküleri ile 06.08.2021 tarihine kadar uzatılan;

  • 2021/Haziran Dönemine Ait Form Ba-Bs Verme Süresi, 
  • Aylık Yükleme Tercihinde Bulunmuş Mükelleflerin, 2021/Nisan Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi ve Onay 

Süreleri bugün (06.08.2021 tarihinde) sona eriyor. 

  • Aylık Yükleme Tercihinde Bulunmuş Mükelleflerin, Nisan 2021 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının İkincil Kopyalarını Yükleme Süresi ise; 16.08.2021 tarihinde sona erecek.

!) Vergiyi doğuran olay ve diğer yükümlülüklerin özelliğine göre farklılıklar oluşabileceğinden tereddüt edilen hususlarda konusunda uzman bir danışmandan veya yetkili kurumlardan görüş alınması gerekmekte olup, Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır.

Bir cevap yazın