2021-96-Beş Puanlık SGK Primi Teşvik Uygulamasında Türkiye Geneli Borç Sorgusu Yapılacak

Tarih : 28.07.2021

Sayı    : 2021-96

Konu  : Beş Puanlık SGK Primi Teşvik Uygulamasında Türkiye Geneli Borç Sorgusu Yapılacak19.07.2021 tarih E-41481264-207.02-28180074 sayılı 2021/26 sayılı Genelge ile;

 5510 sayılı Kanun’un 81 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde yer alan beş puanlık indirimden yararlanmanın usul ve esasları 2008/93, 2009/139 ve 2011/45 sayılı Genelgelere göre 5 puanlık indirimden yararlanmak için işyeri bazlı borç sorgusu yapılıyorken,

01.09.2021 tarihinden itibaren uygulanmak üzere işveren bazında (Türkiye geneli) borç sorgusu yapılması yönünde değişikliğe gidilmiş olup, Türkiye genelinde vadesi geçmiş borcun bulunduğunun tespiti halinde, 5 puanlık ve ilave 6 puanlık indirimden yararlanılması mümkün olmayacak.  Buna göre;

  • 5 puanlık sigorta prim teşvikinde, işverenin SGK’ya yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme  cezası ve gecikme zammı borçlarının bulunup bulunmadığı hususu 01.09.2021 tarihinden (2021/Eylül ayından/döneminden) itibaren işverenin Türkiye genelindeki tüm işyerleri esas alınarak yapılacaktır. 
  • İşverenin Türkiye genelinde yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarının bulunup bulunmadığının tespiti sırasında, işverenlerin SGK’ da kendi adına tescil edilmiş tüm işyerlerinden ve kendi adına tescil edilmiş tüm alt  işverenliklerinden kaynaklanan yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik  sigortası primi, idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme  zammı borçları sorgulanacaktır. Bu sorgulama gerçek kişi işverenlerde T.C. kimlik numarası, tüzel kişi işverenlerde vergi kimlik numarası esas alınmak suretiyle yapılacaktır.
  • İşverenin, kendi adına tescil edilmiş işyerleri ve alt işverenlikleri haricinde ortak, üst düzey yönetici ve işveren vekili olarak işlem gördüğü işyerleri ile işverenin gerçek kişi olması halinde kendi sigortalılığından kaynaklanan 5510/4-1-b kapsamındaki ve 5510/60-g kapsamındaki yasal ödeme süresi geçmiş prim borçları sorgulanmayacaktır.
  • SGK’ya Türkiye geneli yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi ve idari para cezası ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı borcu bulunan işverenler malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primlerinde uygulanmakta olan 5 puanlık indirimden yararlanamayacakları gibi, aynı zamanda 5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan ilave 6 puanlık indirimden de yararlanmaları mümkün olmayacaktır.
  • Örnek: (A) Limited Şirketinin, Ankara Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü’nde işlem gören işyerinden dolayı yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcunun bulunmamasına karşın, Bursa Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü’nde ödeme vadesi geçmiş prim borcunun bulunduğu varsayıldığında, işveren Bursa Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü’ndeki işyerinin yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi borcunu gecikme cezası ve gecikme zammı ile ödemediği sürece Ankara Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü’nde işlem gören işyerinden de beş puanlık indirimden yararlanamayacaktır.

!) Vergiyi doğuran olay ve diğer yükümlülüklerin özelliğine göre farklılıklar oluşabileceğinden tereddüt edilen hususlarda konusunda uzman bir danışmandan veya yetkili kurumlardan görüş alınması gerekmekte olup, Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır.

Bir cevap yazın