2021-98-Önemli Vergisel Hatırlatmalar

Tarih : 27.07.2021

Sayı    : 2021-98

Konu  : Önemli Vergisel Hatırlatmalar


1- Elektronik Ortamda Düzenlenen Belgeler 2021/Temmuz Döneminden İtibaren Form Ba-Bs’lerde Bildirilmeyecek:

  • 396 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde değişiklik yapılmasıyla ilgili yayımlanan 523 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile yapılan değişikliğe göre; 2021/Temmuz döneminden itibaren elektronik ortamda düzenlenen belgeleri Form Ba ve Form Bs bildirimlerine dâhil edilmeyecektir,
  • Mükelleflerin 2021/Temmuz dönemi ve sonrasında verilecek bildirimler için güncellenecek olan Beyanname Düzenleme Programını (BDP) bilgisayarlarına indirip yeniden kurmaları gerekmektedir.

2- 136 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri İle Bazı Beyanname, Bildirim ve Ödeme Süreleri Uzatılmıştı:

SIRA136 SIRA NO’LU VUK SİRKÜLERİ İLE SÜRESİ UZATILAN BEYANNAME, BİLDİRİM VE ÖDEMELERSON GÜNÜ
12021/Haziran Dönemine Ait KDV Beyannamesi Verme ve Ödeme Süresi30.07.2021
22021/Haziran Dönemine Ait Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Verme ve Ödeme Süresi(*)(**)30.07.2021
32021/Haziran Dönemine Ait Damga Vergisi Beyanı Verme ve Ödeme Süresi30.07.2021
42021/Haziran Dönemine Ait Form Ba-Bs Verme Süresi06.08.2021
5Aylık Yükleme Tercihinde Bulunmuş Mükelleflerin, 2021/Nisan Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi ve Onayı06.08.2021
  • *Sosyal Güvenlik Kurumu, Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği tarafından yapılan 14.07.2021 tarihli duyuruda; işverenlerin bildirimlerini süresinde yapabilmeleri için Türkiye genelinde 2021 yılı Haziran ayı Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin “Sigorta Bildirimleri” ne ilişkin kısmının da son verilme süresi 30 Temmuz 2021 Cuma günü sonuna kadar uzatıldığı, açıklanmıştır.
  • **2021/Haziran dönemi beyan edilecek SGK Primlerini ödeme süresi 02.08.2021 tarihinde sona eriyor.

3- Diğer Beyanname, Bildirim ve Ödeme Süreleri:

SIRATEMMUZ AYINDA YERİNE GETİRİLMESİ GEREKEN VERGİSEL YÜKÜMLÜLÜKLERSON GÜNÜ
1Haziran 2021 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunları İle İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı27.07.2021
2Haziran 2021 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunları İle İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Ödeme Süresi28.07.2021
31-15 Temmuz 2021 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyanname ve Ödeme Süresi30.07.2021
4Haziran 2021 Dönemine Ait Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi İle Beyan Edilen SGK Primlerinin Ödeme Süresi02.08.2021
5Motorlu Taşıtlar Vergisinin (MTV) 2. Taksit Ödeme Süresi02.08.2021
6Haziran 2021 Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin Turizm Payının Beyanı ve Ödeme Süresi02.08.2021
7Nisan-Haziran 2021 Dönemine Ait Turizm Payının Beyanı ve Ödeme Süresi02.08.2021
8Haziran 2021 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödeme Süresi02.08.2021
97143 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 18. Taksit Ödeme Süresi02.08.2021
107256 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 4. Taksit Ödeme Süresi02.08.2021
11Haziran 2021 Dönemine Ait Dijital Hizmet Vergisinin Beyanı ve Ödemesi02.08.2021
12Nisan-Haziran 2021 Dönemine Ait Geri Kazanım Katılım Payı (GEKAP) Beyanname ve Ödeme Süresi02.08.2021
132020 Yılı Gelir Vergisi Beyanının 2. Taksit Ödeme Süresi02.08.2021
14Aylık Yükleme Tercihinde Bulunmuş Mükelleflerin, Nisan 2021 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının İkincil Kopyalarını Yükleme Süresi16.08.2021
152021/II. Geçici Vergi Dönemine Ait Gelir Geçici Vergi Beyanı ve Ödemesi17.08.2021
162021/II. Geçici Vergi Dönemine Ait Kurum Geçici Vergi Beyanı ve Ödemesi17.08.20214- Geceleme Hizmetlerinde %1 KDV Oranı Uygulama Süresi Sona Eriyor:

  • 22.06.2021 tarih 31519 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 21.06.2021 tarih 4105 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile, geceleme hizmetlerinde 30.06.2021 tarihine kadar geçerli olan %1 KDV oranı uygulama süresi 31.07.2021 tarihine kadar uzatılmıştı.
  • Yeni bir uzatma kararı olmaması halinde, 01.08.2021 tarihinden itibaren %8 KDV oranı uygulanmaya başlanılacaktır.

5- Bazı Teslim ve Hizmetlerde Uygulanan İndirimli KDV Oranı Uygulama Süresi Sona Eriyor:

  • Bilindiği gibi, 31.07.2020 tarih ve 31202 sayılı ve 23.12.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararları ile; önce 31.12.2020 tarihine kadar, daha sonra 31.05.2021 tarihine kadar uzatılan bazı teslim ve hizmetlerde indirimli KDV oranı uygulaması ile işyeri kira stopajlarında %10 stopaj uygulama süresi, 02.06.2021 tarih 31499 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararları ile 31.07.2021 tarihine kadar uzatılmıştı.
  • Yeni bir uzatma kararı alınmaması durumunda, 01.08.2021 tarihinden itibaren normal (önceki) KDV oranı uygulamasına geri dönülecektir.
İNDİRİMLİ KDV ORANI UYGULAMA SÜRESİ SONA EREN MAL TESLİMİ VEYA HİZMETİN TÜRÜNORMAL KDV ORANI (%)İNDİRİMLİ ORAN (31.7.2020-31.05.2021) (%)İNDİRİMLİ ORAN (01.06.2021-31.07.2021) (%)  
  
İşyeri kiralama hizmetler1888  
Kongre, konferans, konser vb. giriş ücretleri1888  
Düğün, nikah, balo, kokteyl salonlarında verilen hizmetler1888  
Berberlik, çilingirlik, kuaförlük, terzilik, ayakkabı tamir, kuru temizleme, halı yıkama vb.1888  
Bazı tamir ve bakım ve yolcu taşıma hizmetleri1888  
Gazino, bar, diskotek gibi yerlerle, birinci sınıf lokanta  ve üç yıldız ve üzeri yerlerde verilen yeme içme hizmetleri1888  
Süs bitkileri ve çiçek teslimleri1888  
Sinema, tiyatro, opera ve müze giriş ücretleri811  
Yeme içme hizmetlerinde811  

6- İş Yeri Kiralamalarında %10 Stopaj Uygulama Süresi Sona Eriyor:

  • İş yeri kiralamalarında yapılan %20 yerine %10 stopaj uygulama süresi de yeni bir uzatma kararı alınmaması halinde 31.07.2021 tarihinde sona erecektir.
  • 01.08.2021 tarihinden itibaren %20 stopaj uygulamasına geçilecektir.

7- 7326 Sayılı Kanun Kapsamında Başvuru Süreleri:

SIRA7326 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YARARLANILACAK MADDELER VE BİLDİRİM/BAŞVURU ÖDEME SÜRELERİSÜRE
17326 Sayılı Kanun’un 2’inci Maddesi Kapsamında Vadesi Geçmiş (Kesinleşmiş) Borçların Yapılandırılması Başvurusu31.08.2021
27326 Sayılı Kanun’un 3’üncü Maddesi Kapsamında Kanunun Yayımı Tarihi Olan 09.06.2021 Tarihi İtibariyle Tebliğ Edilmiş Ancak Dava Açma Süresi Henüz Geçmemiş İhbarnamelerDava Açma Süresi İçinde
37326 Sayılı Kanun’un 3’üncü Maddesi Kapsamında Kanunun Yayımı Tarihi Olan 09.06.2021 Tarihi İtibariyle Dava Açılmış, Davası Devam Edenler31.08.2021
47326 Sayılı Kanun’un 3’üncü Maddesi Kapsamında Kanunun Yayımı Tarihi Olan 09.06.2021 Tarihi İtibariyle İstinaf veya Temyiz Süreleri Henüz Geçmemiş İstinaf veya Temyiz Süresi İçinde
57326 Sayılı Kanun’un 3’üncü Maddesi Kapsamında Kanunun Yayımı Tarihi Olan 09.06.2021 Tarihi İtibariyle, istinaf/itiraz/temyiz Yoluna Başvurulmuş 31.08.2021
67326 Sayılı Kanun’un 3’üncü Maddesi Kapsamında Kanunun Yayımı Tarihi Olan 09.06.2021 Tarihi İtibariyle, Düzeltme Talep Süresi GeçmemişKarar Düzeltme Talep Süresi İçinde
77326 Sayılı Kanun’un 3’üncü Maddesi Kapsamında Kanunun Yayımı Tarihi Olan 09.06.2021 Tarihi İtibariyle, Karar Düzeltme Başvurusu Yapılmış (Mad.3)31.08.2021
87326 Sayılı Kanun’un 4’üncü Maddesi Kapsamında Kanunun Yayımı Tarihi İtibariyle 09.06.2021 Başlanılmış İnceleme/Tarhiyatlara İlişkin İhbarnamelerinTebliğden İtibaren 30 Gün İçinde
97326 Sayılı Kanun’un 5’inci Maddesi Kapsamında Matrah Artırımında Bulunulması Halinde İnceleme ve Tarhiyatın Sonuçlandırılması Gereken Süre (Bu Tarihten Sonra İnceleme ve Tarhiyata Devam Edilemez)02.08.2021
107326 Sayılı Kanun’un 4’üncü Maddesi Kapsamında Pişmanlıkla/Kanuni Süresinden Sonra Kendiliğinden Beyanname Verme Süresi31.08.2021
117326 Sayılı Kanun’un 5’inci Maddesi Kapsamında Matrah Ve Vergi Artırımı Beyanname ve Bildirim Verme Süresi31.08.2021
127326 Sayılı Kanun’un 6’ıncı Maddesi Kapsamında; İşletmede Mevcut Olduğu Halde Kayıtlarda Yer Almayan Emtia, Makine-Teçhizat ve Demirbaşların Bildirimi, Beyanı ve Ödeme Süresi (Tabi Oldukları KDV Oranının Yarısı KDV Hesaplanacak – Basılı Kitap ve Süreli Yayınlarda %4)31.08.2021
137326 Sayılı Kanun’un 6’ıncı Maddesi Kapsamında; Kayıtlarda Yer Aldığı Halde İşletmede Bulunmayan Emtia, Makine-Teçhizat ve Demirbaşların Bildirim ve Beyan Süresi (Tabi Oldukları KDV Oranıyla)31.08.2021
147326 Sayılı Kanun’un 6’ıncı Maddesi Kapsamında; Kayıtlarda Yer Aldığı Halde İşletmede Bulunmayan Emtia, Makine-Teçhizat ve Demirbaş Beyanlarına Ait KDV’nin Ödeme Süresi (3 Taksit)1- 31.08.20212- 30.10.20213- 31.12.2021
157326 Sayılı Kanun’un 6’ıncı Maddesi Kapsamında; Kayıtlarda Yer Aldığı Halde İşletmede Bulunmayan Kasa Mevcudu ve Ortaklardan Alacakların Beyanı ve Ödeme Süresi (%3 Vergi Hesaplanacak)31.08.2021
167326 Sayılı Kanun Kapsamında Yapılandırılacak Vergi ve Diğer Kurum Alacaklarının İlk Taksit Ödeme Süresi30.09.2021
177326 Sayılı Kanun Kapsamında Yapılandırılacak Sosyal Güvenlik Kurum Alacaklarının İlk Taksit Ödeme Süresi01.11.2021
187326 Sayılı Kanun’un 11’inci Maddesi Kapsamında Yeniden Değerleme Bildirim ve Beyan Süresi (%2 Oranında Hesaplanan Vergi, Yeniden Değerleme İşleminin Yapıldığı Ayın Sonuna Kadar Beyanname İle Beyan Edilir- Son Beyan Tarihi 31.12.2021)31.12.2021
197326 Sayılı Kanun’un 11’inci Maddesi Kapsamında Yeniden Değerleme Beyanı Ödeme Süresi (3 Eşit Taksitte Ödenir) 1-      31.12.20212-      28.02.20213-      30.04.2022
20Karşılıksız Çek v Protestolu Senet İle Kredi ve Kredi Kartları Borçlarına İlişkin Sicil Affından Yararlanabilmek İçin Ödeme Süresi31.12.2021

!) Vergiyi doğuran olay ve diğer yükümlülüklerin özelliğine göre farklılıklar oluşabileceğinden tereddüt edilen hususlarda konusunda uzman bir danışmandan veya yetkili kurumlardan görüş alınması gerekmekte olup, Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır.

Bir cevap yazın