15/7/2021 Tarihli ve 4298 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete’de Yayımlandı.

15/7/2021 tarih ve 4298 sayılı Karar ile; 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 12 nci maddesine dayanılarak mezkûr Kanununa ekli (III) sayılı listenin (B) cetvelinde yer alan puro ve sigarilloların vergi oranları yeniden belirlenmektedir.

Söz konusu Karara ulaşmak için tıklayınız.

Açıklayıcı bilgi notuna ulaşmak için tıklayınız.

Bir cevap yazın