Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:529) Resmi Gazete’de Yayımlanmıştır.

13/7/2021 tarihli ve 31540 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 529 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile; kurumlar vergisi mükellefleri, kolektif şirketler, komandit şirketler, adi ortaklıklar ve trust ve benzeri teşekküllerce gerçek faydalanıcının tespiti ve Gelir İdaresi Başkanlığına bildirimine  ilişkin hususlar düzenlenmiştir.

Söz konusu Tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

Bir cevap yazın