2021-96-Form Ba-Bs Bildirimleri Hakkında GİB Duyurusu

Tarih : 13.07.2021

Sayı    : 2021-96

Konu  : Form Ba-Bs Bildirimleri Hakkında GİB DuyurusuGelir İdaresi Başkanlığı tarafından 523 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Hakkında 13.07.2021 Tarihinde Yapılan Duyuruda;

  • 396 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde değişiklik yapılmasıyla ilgili yayımlanan 523 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 396 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin “1-KAPSAM” başlıklı bölümüne eklenen bent gereği Form Ba-Bs bildirimlerini verme yükümlülüğü bulunan mükelleflerin, 
  • 2021/Temmuz döneminden itibaren elektronik ortamda düzenledikleri belgeleri Form Ba ve Form Bs bildirimlerine dâhil etmeyecekleri, 
  • Yapılacak olan değişiklik nedeniyle söz konusu bildirim formlarını vermesi gereken tüm mükelleflerin 2021/Temmuz dönemi ve sonrasında verilecek bildirimler için güncellenecek olan Beyanname Düzenleme Programını (BDP) bilgisayarlarına indirip yeniden kurmaları gerektiği,

           Açıklanmıştır.

!) Vergiyi doğuran olay ve diğer yükümlülüklerin özelliğine göre farklılıklar oluşabileceğinden tereddüt edilen hususlarda konusunda uzman bir danışmandan veya yetkili kurumlardan görüş alınması gerekmekte olup, Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır.

Bir cevap yazın