2021-90-2021 Yılı İkinci Altı Aylık Dönemde Uygulanacak Kıdem Tazminatı Üst Sınırı Belirlendi

Tarih : 07.07.2021

Sayı    : 2021-90

Konu  : 2021 Yılı İkinci Altı Aylık Dönemde Uygulanacak Kıdem Tazminatı Üst Sınırı Belirlendi 07.07.2021 Tarih 27998389-010.06.02-421208 sayı ile yayımlanan “Mali ve Sosyal Haklar” konulu  Hazine ve Maliye Bakanlığı Genelge (Sıra No:7)’sine göre;

  • 01.07.2021 tarihinden itibaren işçilere ödenecek Kıdem Tazminatının Yıllık Tavan tutarı 8.284,51 TL olarak belirlenmiştir. 
  • 2021 yılında Asgari Geçim İndiriminin hesaplanmasında esas alınacak brüt asgari ücret tutarı 3.577,50 TL olarak açıklanmıştır. 
  • Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmeliğin 8’inci maddesine göre Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ilan edilmesi gereken genel idare hizmetler sınıfında birinci derecenin birinci kademesinde şube müdürüne ödenen her türlü zam ve tazminatlar dahil net aylık tutarı 01.07.2021 tarihi itibariyle 7.789,77 TL olarak belirlenmiştir.

!) Vergiyi doğuran olay ve diğer yükümlülüklerin özelliğine göre farklılıklar oluşabileceğinden tereddüt edilen hususlarda konusunda uzman bir danışmandan veya yetkili kurumlardan görüş alınması gerekmekte olup, Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır.

Bir cevap yazın