2021-92-7326 Sayılı Kanunun 6/3 Maddesi Kapsamında Verilecek Beyannameler Hakkında GİB Duyurusu !

Tarih : 07.07.2021

Sayı    : 2021-92

Konu  : 7326 Sayılı Kanunun 6/3 Maddesi Kapsamında Verilecek Beyannameler Hakkında GİB Duyurusu !Gelir İdaresi Başkanlığı Tarafından Yapılan 05.07.2021 Tarihli Duyuruda;

  • 7326 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin 3 üncü fıkrası kapsamında “EK:22 – Kayıtlarda Yer Aldığı Halde İşletmede Bulunmayan Kasa Mevcudu ve Ortaklardan (Net) Alacaklar İçin Vergi Beyannamesi” uygulamaya açıldığı, 
  • Söz konusu beyanname için Beyanname Düzenleme Programını güncellemek gerektiği,

 Açıklanmıştır.

!) Vergiyi doğuran olay ve diğer yükümlülüklerin özelliğine göre farklılıklar oluşabileceğinden tereddüt edilen hususlarda konusunda uzman bir danışmandan veya yetkili kurumlardan görüş alınması gerekmekte olup, Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır.

Bir cevap yazın