2021-89-4447 sayılı Kanunun Geçici 27 ve 28 inci Maddelerinde Yer Alan Prim Destekleri

Tarih : 06.07.2021

Sayı    : 2021-89

Konu  : 4447 sayılı Kanunun Geçici 27 ve 28 inci Maddelerinde Yer Alan Prim DestekleriSosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 06.07.2021 tarih E-41481264-207.02-27469224 sayılı Genel Yazı’da; 4447 sayılı Kanunun geçici 27 nci maddesinin üçüncü fıkrası ve 28 inci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan hükümlere ilişkin Genel Müdürlüğe ulaşan yazılardan, işçinin istifası, ölüm, ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırılık nedeniyle fesih halinin gerçekleşmesi gibi sebeplerle iş akdinin sona ermesi halinde istihdam zorunluluğunu sağlamayan işverenin yararlandığı prim teşviklerinin geri alınıp alınmayacağı hususunda tereddüt hasıl olduğu, Konunun Türkiye İş Kurumu ile birlikte değerlendirilmesi sonucunda, tereddüt edilen hususlar hakkında düzenleme yapılmasına ihtiyaç duyulduğu belirtilerek, aşağıdaki açıklamalara yer verilmiştir. Buna göre; 4447 sayılı Kanunun geçici 27 ve 28 inci maddelerinde yer alan prim desteklerinden yararlanılan sigortalıların iş sözleşmelerinin;

 1- Deneme süreli iş sözleşmesinin işverence feshi,4- Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işveren tarafından haklı sebep bildirilmeden feshi,5- Belirli süreli iş sözleşmesinin sona ermesi,15- Toplu işçi çıkarma,17- İşyerinin kapanması,19- Mevsim bitimi,20- Kampanya bitimi,22- Diğer nedenler,25- İşçi tarafından işverenin ahlak ve iyiniyet kurallarına aykırı davranış nedeni ile fesih,34- İşyerinin devri, işin veya işyerinin niteliğinin değişmesi nedeniyle fesih,

  • İşten çıkış kodlarıyla feshedilmesi nedeniyle işverenin destek sonrası istihdam zorunluluğunu sağlayamaması halinde, bu işverenlerin 4447 sayılı Kanunun geçici 27 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında ve anılan Kanunun geçici 28 inci maddesinin birinci fıkrası kapsamında yararlandığı tüm prim desteklerinin 5510 sayılı Kanunun 89 uncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte geri alınması gerektiği, 
  • Bununla birlikte, 4447 sayılı Kanunun geçici 27 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında ve anılan Kanunun geçici 28 inci maddesinin birinci fıkrası kapsamında yer alan prim desteklerinden yararlanılan sigortalıların tamamının iş sözleşmelerinin yukarıda belirtilen işten çıkış kodları dışında bir kod ile sona ermesi halinde, 4447 sayılı Kanunun geçici 27 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında ve anılan Kanunun geçici 28 inci maddesinin birinci fıkrası kapsamında yararlanılan prim destekleri işverenden geri alınmayacağı,

 Açıklanmıştır.

!) Vergiyi doğuran olay ve diğer yükümlülüklerin özelliğine göre farklılıklar oluşabileceğinden tereddüt edilen hususlarda konusunda uzman bir danışmandan veya yetkili kurumlardan görüş alınması gerekmekte olup, Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır.

Bir cevap yazın