2021-88-7326 Sayılı Kanun Kapsamında Pişmanlıkla Veya Kanuni Süreden Sonra Verilecek Beyannameler Hakkında GİB Duyurusu !

Tarih : 05.07.2021

Sayı    : 2021-88

Konu  : 7326 Sayılı Kanun Kapsamında Pişmanlıkla Veya Kanuni Süreden Sonra Verilecek Beyannameler Hakkında GİB Duyurusu !Gelir İdaresi Başkanlığı Tarafından Yapılan 05.07.2021 Tarihli Duyuruda;

  • 7326 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin 10 uncu fıkrasında; “(10) Bu Kanunun kapsadığı dönemlere ilişkin olarak; VUK’nun 371’inci maddesi kapsamında Pişmanlık talebiyle yada aynı Kanun’un 30’uncu maddesi kapsamında Kanuni Süreden Sonra kendiliğinden beyanname verilebileceği, 
  • Bu hükme istinaden, 7326 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin 10 uncu fıkrası kapsamında pişmanlıkla veya kanuni süresinden sonra kendiliğinden verilecek beyannameler 30.06.2021 tarihi itibariyle e-Beyanname sisteminden alınmaya başlandığı, 
  • Ancak söz konusu hükümden yararlanmak için, “Özel Onay” seçeneğinden “PIS” ile “7326” seçenekleri veya “KSS” ile “7326” seçenekleri birlikte seçilmesi gerektiği, 
  • Sadece “PIS” veya sadece “KSS” seçilerek onay verilmesi durumunda beyanname 7326 sayılı Kanun kapsamında kabul edilmediğinden, ödeme planının oluşmadığı belirtilerek,

 Kanun hükmünden yararlanmak isteyen mükelleflere önemle duyurulur.

!) Vergiyi doğuran olay ve diğer yükümlülüklerin özelliğine göre farklılıklar oluşabileceğinden tereddüt edilen hususlarda konusunda uzman bir danışmandan veya yetkili kurumlardan görüş alınması gerekmekte olup, Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır.

Bir cevap yazın