2021-86-7326 Sayılı Kanun Uygulamaları Kapsamında Form Ba ve Form Bs Bildirimlerine İlişkin Duyuru

Tarih : 02.07.2021

Sayı    : 2021-86

Konu  : 7326 Sayılı Kanun Uygulamaları Kapsamında Form Ba ve Form Bs Bildirimlerine İlişkin Duyuru

Gelir İdaresi Başkanlığı İnternet Vergi Dairesi Üzerinden Yapılan 01.07.2021 Tarihli Duyuruda;

  • Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına ilişkin 7326 sayılı Kanunun İşletme Kayıtlarının Düzeltilmesi başlıklı 6/1 ve 6/2 maddeleri kapsamında yapılacak başvurular hakkında 7326 sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No:1) ile düzenlemeler yapıldığı,
  • Genel Tebliğin VI- İşletme Kayıtlarının Düzeltilmesine İlişkin Hükümler başlıklı bölümde yapılan açıklamalar çerçevesinde,
  • Ba formunun “Soyadı/Adı Unvanı” bölümüne “Muhtelif Satıcılar (7326 sayılı Kanun Madde 6/1)”, “Vergi Kimlik Numarası” bölümüne (3333 333 333),
  • Bs formunun “Soyadı/Adı Unvanı” bölümüne “Muhtelif Alıcılar (7326 sayılı Kanun Madde 6/2)”, “Vergi Kimlik Numarası” bölümüne (4444 444 444); yazılabilmesi için Beyanname Düzenleme Programında (BDP) değişiklik yapıldığı,
  • Bu bildirim formlarını vermesi gereken tüm mükelleflerin güncel Beyanname Düzenleme Programını bilgisayarlarına indirip yeniden kurmaları gerektiği,

 Bildirilmiştir.

!) Vergiyi doğuran olay ve diğer yükümlülüklerin özelliğine göre farklılıklar oluşabileceğinden tereddüt edilen hususlarda konusunda uzman bir danışmandan veya yetkili kurumlardan görüş alınması gerekmekte olup, Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır.

Bir cevap yazın