2021-85-BDDK Tarafından 21 Faizsiz Konut Şirketinin Tasfiyesine Karar Verildi

Tarih : 02.07.2021

Sayı    : 2021-85

Konu  : BDDK Tarafından 21 Faizsiz Konut Şirketinin Tasfiyesine Karar VerildiBankacılık Düzenleme Ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından 02.07.2021 tarih 31529 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun 01.07.2021 tarih 9647 sayılı Kararında;

  • 7292 sayılı Kanunla getirilen yükümlülükleri sağlayamadığına karar verilen 21 Faizsiz Konut Şirketinin tasfiye edileceği, bahsi geçen şirketlerin 01.07.2021 tarihi itibarıyla tasarruf finansman faaliyetinde bulunma yetkilerinin bulunmadığı açıklanmıştır.

Kurulun İnternet Adresinde Yapılan Basın Duyurusunda;

 Bilindiği üzere, 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu’nda (Kanun) 7292 sayılı Kanun ile yapılan değişiklik ile tasarruf finansman şirketlerinin denetim ve gözetiminin Kurumumuz tarafından yapılacağı düzenlenmiştir. Bu bağlamda Kurumumuzun, 

  • 12.03.2021 tarihli Basın Açıklamasında, hâlihazırda tasarruf finansman faaliyeti yürüten şirketlerin 07.04.2021 tarihine kadar Kurumumuza başvuruda bulunmalarının zorunlu olduğu ifade edilerek, Kurumumuza başvuruda bulunmayanlar hakkında “İzinsiz faaliyette bulunmak” suçundan işlem tesis edileceği, 
  • 08.04.2021 tarihli Basın Açıklamasında ise, Kanunun Geçici 7 nci maddesi ile belirlenen başvuru süresinin 07.04.2021 tarihinde sona erdiği ifade edilerek söz konusu sürenin dolmasından önce Kurumumuza intibak talebiyle başvuruda bulunan ve intibak talebi onaylanarak faaliyetlerine devamı uygun görülen şirketlerin sektörde faaliyetlerine devam edeceği, buna karşılık intibak talebi reddedilen şirketlerin ise ret kararından itibaren yeni bir yükümlülük altına giremeyeceği ve bu şirketlere yapılan ödemelerin kamusal bir güvence altında bulunmadığı,

 hususları kamuoyuna duyurulmuştur. Bu çerçevede, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (Kurul) tarafından yapılan değerlendirmede, ekli listede yer alan şirketlerin intibak şartlarını sağlayamamaları sebebiyle “intibak taleplerinin reddine ve tasfiyelerine” karar verilmiş olup, söz konusu 01.07.2021 tarihli 9647 sayılı Kurul Kararı ve 02.07.2021 tarihli ve 31529 Mükerrer sayılı Resmî Gazetede yayımlanmıştır. Bu bağlamda, ekli listede yer alan şirketler Kanunun 50/A maddesi uyarınca Kurul tarafından atanan tasfiye komisyonu tarafından genel hükümlere göre tasfiye edilecek olup, bahsi geçen şirketlerin 01.07.2021 tarihi itibarıyla tasarruf finansman faaliyetinde bulunma yetkileri bulunmamaktadır. Diğer taraftan, süresi içerisinde intibak talebinde bulunan ve Kurumumuzun 08.04.2021 tarihli Basın Açıklaması ekindeki listede yer alan diğer şirketlerin intibak taleplerine ilişkin değerlendirme süreci devam etmektedir.  Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

TASFİYESİNE KARAR VERİLEN FAİZSİZ KONUT ŞİRKETLERİ:

1- İKTİSATEVİM GAYRİMENKUL A.Ş.

2-VİZYONEVİM GAYRİMENKUL OTOMOTİV İLETİŞİM PAZ. SANAYİ TİCARET A.Ş.

3- DOĞRUEVİM GAYRİMENKUL ORGANİZASYON A.Ş.

4- FİNANSEVİM GAYRİMENKUL OTO. İLETİŞİM ORG. PAZ. SAN. VE TİCARET A.Ş.

5 -BİRİKİMEVİM GAYRİMENKUL ORGANİZASYON A.Ş.

6 -FİNALEVİM GAYRİMENKUL OTOMOTİV ORGANİZASYON A.Ş.

7- YAŞAMEVİM GAYRİMENKUL A.Ş.

8 -HH AYDIN YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

9 -İHTİYAÇEVİM GAYRİMENKUL OTO. İLETİŞİM ORG. PAZ. SAN. VE TİCARET A.Ş.

10- VARLIKEVİM GAYRİMENKUL A.Ş.

11- İSTEK EVİM GAYRİMENKUL OTOMOTİV PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.

12- İKİZLEREVİM YATIRIM GAYRİMENKUL A.Ş.

13 -DESTEKEVİM GAY. İNŞAAT TA. OTO. ORG. SAN. TİCARET A.Ş.

14 -GERÇEKEVİM GAYRİMENKUL OTO. İLETİŞİM ORG. PAZ. SAN. VE TİCARET A.Ş.

15- DEĞER TASARRUF GAYRİMENKUL A.Ş.

16- ÖNCEEVİM GAYRİMENKUL OTOMOTİV PAZARLAMA SANAYİ TİCARET A.Ş.

17- MOREVİM TASARRUF GAYRİMENKUL OTO. ENERJİ ORG. VE PAZ. TİCARET A.Ş.

18- HEDEFEVİM GAYRİMENKUL OTOMOTİV VE TİCARET A.Ş.

19- GELECEK TASARRUF GAYRİMENKUL OTOMOTİV VE ORGANİZASYON A.Ş.

20- BİRLİKBİRİKİM GAYRİMENKUL ORG. İLETİŞİM OTO. PAZ. SAN. VE TİC. A.Ş.

21- TASARRUF ORGANİZASYON VE GAYRİMENKUL PAZARLAMA A.Ş.

Buna göre Kurul, intibak şartlarını sağlamayan 21 şirketin tasfiyesine karar kıldı. İntibak şartlarını taşımayan ve tasfiyesine karar verilen şirketlere BDDK ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından Tasfiye Komisyonu atanacak. 

!) Vergiyi doğuran olay ve diğer yükümlülüklerin özelliğine göre farklılıklar oluşabileceğinden tereddüt edilen hususlarda konusunda uzman bir danışmandan veya yetkili kurumlardan görüş alınması gerekmekte olup, Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır.

Bir cevap yazın