2021-84-Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Yönetmeliği’nin Taksitli Satışlar Maddesinde Değişiklik Yapıldı

Tarih : 02.07.2021

Sayı    : 2021-84

Konu  : Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Yönetmeliği’nin Taksitli Satışlar Maddesinde Değişiklik Yapıldı02.07.2021 tarih 31529 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile; “Perakende İşletmelerce Tüketicilere Yönelik Gerçekleştirilen Taksitli Satışlar” başlıklı maddesinde değişiklikler yapılmıştır. Buna göre;

  • Mal veya hizmet satışı sonrası belli bir ücret karşılığı borcun taksitlendirilmesi veya ödemenin ertelendiği dönemler dahil olmak üzere, kıymetli evrak düzenlenerek veya düzenlenmeksizin gerçekleştirilen konut satışı haricindeki taksitli mal ve hizmet satışlarında taksitlendirme süresi 12 ayı geçemeyecek,
  • Fiyatı 3.500 Türk Lirasının üzerinde olan cep telefonu satışlarında 3 ay,
  • Video, kamera ve ses sistemi gibi elektronik eşya satışlarında 4 ay,
  • Tablet bilgisayar satışlarında 6 ay,
  • Fiyatı 5.000 Türk Lirasının altında olan televizyon satışlarında 9 ay, 5.000 Türk Lirası ve bu tutarın üzerinde olan televizyon satışlarında 4 ay,
  • Buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi ve elektrikli küçük ev aletleri gibi elektrikli eşya satışlarında 9 ay,
  • Mobilya satışlarında 9 ay,
  • Hava yolları, seyahat acenteleri ve konaklama ile ilgili yurt içine ilişkin harcamalarda 18 ay,

 olarak uygulanacak. 

  • Basılı ve külçe halinde olmayan kuyum satışlarında taksitlendirme süresi 3 ayı geçemeyecek, diğer kuyum satışlarında taksitlendirme yapılamayacak. 
  • Taşıt satışlarında, nihai fatura tutarına göre 02.07.2021 tarihinden itibaren aşağıdaki tabloda belirtilen taksit süreleri uygulanabilecektir.
TAŞIT SATIŞLARINDA UYGULANACAK AZAMİ TAKSİT SAYILARI
NİHAİ FATURA DEĞERİAZAMİ TAKSİT SÜRESİ (ÖNCEKİ)02.07.2021 TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERLİ
0 – 120.000 TL  ARASI60 AY48
120.001 – 300.000  TL ARASI48 AY36
300.001 – 750.000 TL ARASI36 AY24
750.001 TL VE ÜZERİ*24 AY12
* 2.07.2021 tarihinden itibaren değeri 1.500.000 TL üzeri taşıtlarda taksit yapılamayacak

!) Vergiyi doğuran olay ve diğer yükümlülüklerin özelliğine göre farklılıklar oluşabileceğinden tereddüt edilen hususlarda konusunda uzman bir danışmandan veya yetkili kurumlardan görüş alınması gerekmekte olup, Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır.

Bir cevap yazın