2021-80-Varlık Barışı Uygulama Süresi 6 Ay Uzatıldı

Tarih : 30.06.2021

Sayı    : 2021-80

Konu  : Varlık Barışı Uygulama Süresi 6 Ay Uzatıldı

30.06.2021 tarih 31527 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 29.06.2021 tarih 4196 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile; Gelir Vergisi Kanunu’nun Geçici 93’üncü maddesinde düzenlenen ve 30.06.2021 tarihinde süresi sona erecek Varlık Barışı’ndan yararlanma süresi, bu sürenin bitimi tarihinden itibaren 6 ay (31.12.2021 tarihine kadar) uzatılmıştır.

Söz konusu düzenleme; yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarını, bu maddedeki hükümler çerçevesinde, 31.12.2021 tarihine kadar Türkiye’deki banka veya aracı kuruma bildiren gerçek ve tüzel kişiler, söz konusu varlıkları serbestçe tasarruf edebilme imkanı sağlıyor.

Gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerince sahip olunan ve Türkiye’de bulunan ancak kanuni defter kayıtlarında yer almayan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile taşınmazlar, 31.12.2021 tarihine kadar vergi dairelerine bildirilebilecek.

Düzenleme; vergi mükellefiyeti olmayan gerçek kişileri de kapsamakta olup, varlık barışı kapsamında bildirilerek yurda getirilen veya kayıtlara intikal ettirilen varlıklar için vergi ödenmeyecek olması ve serbest tasarruf imkanı verilmesi önemli avantajlar sağlıyor.

!) Vergiyi doğuran olay ve diğer yükümlülüklerin özelliğine göre farklılıklar oluşabileceğinden tereddüt edilen hususlarda konusunda uzman bir danışmandan veya yetkili kurumlardan görüş alınması gerekmekte olup, Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır.

Bir cevap yazın