2021-79-7326 Sayılı Kanun Kapsamında Başvuru Başlama ve Son Başvuru Tarihleri

Tarih : 28.06.2021

Sayı    : 2021-79

Konu  : 7326 Sayılı Kanun Kapsamında Başvuru Başlama ve Son Başvuru Tarihleri

7326 SAYILI KANUN KAPSAMINDA BAŞVURU BAŞLAMA VE SON BAŞVURU TARİHLERİ

SIRABAŞVURU, BEYANNAME VE BİLDİRİMİN TÜRÜTARİH
17326 Sayılı Kanun’un 2’inci Maddesi Kapsamında Kesinleşmiş Alacakları Yapılandırmak İçin Başvuru Sistemlerinin Açıldığı Tarih22.06.2021
27326 Sayılı Kanun’un 3’üncü Maddesi Kapsamında Kesinleşmemiş/Dava Safhasında Bulunanlar Başvuru İçin Vergi Dairesi Sistemlerinin Açılacağı Tarih30.06.2021
37326 Sayılı Kanun’un 4’üncü Maddesi Kapsamında İnceleme/Tarhiyat Safhasında Bulunanlar İçin Vergi Dairesi Sistemlerinin Açılacağı Tarih30.06.2021
47326 Sayılı Kanun’un 4’üncü Maddesi Kapsamında Pişmanlıkla/Kanuni Süresinden Sonra Kendiliğinden Beyanname Verilebilmesi İçin Vergi Dairesi Sistemlerinin Açılacağı Tarih30.06.2021
57326 Sayılı Kanun’un 5’inci Maddesi Kapsamında Matrah Ve Vergi Artırımı Yapılabilmesi İçin Vergi Dairesi Sistemlerinin Açılacağı Tarih30.06.2021
67326 Sayılı Kanun’un 6’ıncı Maddesi Kapsamında İşletme Kayıtlarının Düzeltilmesine Yönelik Vergi Dairesi Sistemlerinin Açılacağı Tarih30.06.2021
77326 Sayılı Kanun’un 11’inci Maddesi Kapsamında Yeniden Değerleme Bildiriminin Yapılabilmesi İçin Vergi Dairesi Sistemlerinin Açılacağı Tarih07.07.2021
87326 Sayılı Kanun Kapsamında Alacakların Yapılandırılması Başvuru Süresi31.08.2021
97326 Sayılı Kanun Kapsamında Matrah Artırımı Beyan Süresi31.08.2021
10Matrah Artırımından Önce Vergi İncelemesi Başlayanların Bu İncelemelerin Sonuçlandırılması Gereken Tarih02.08.2021
11İşletme Kayıtlarının Düzeltilmesine Yönelik Beyan Süreleri31.08.2021
12Taşınmaz ve ATİK’lerin Yeniden Değerlemeye Tabi Tutma SüresiTebliğin Yayımı Tarihini İzleyen 15. Gün
13Karşılıksız Çek v Protestolu Senet İle Kredi ve Kredi Kartları Borçlarına İlişkin Sicil Affından Yararlanabilmek İçin Ödeme Süresi31.12.2021
14Yapılandırılacak Vergi ve Diğer Kurum Alacaklarının Ödenmesi Gereken İlk Taksit Ödeme Süresi30.09.2021
15Yapılandırılacak Sosyal Güvenlik Kurum Alacaklarının Ödenmesi Gereken İlk Taksit Ödeme Süresi31.10.2021

*Önemli görülen beyanname ve bildirimlere dikkat çekmek amacıyla hazırlanmış olup, GİB Vergi Takviminin esas alınması tavsiye olunur.

!) Vergiyi doğuran olay ve diğer yükümlülüklerin özelliğine göre farklılıklar oluşabileceğinden tereddüt edilen hususlarda konusunda uzman bir danışmandan veya yetkili kurumlardan görüş alınması gerekmekte olup, Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır.

Bir cevap yazın