2021-77-Geceleme Hizmetlerinde %1 KDV Oranı Uygulama Süresi Yeniden Uzatıldı

Tarih : 22.06.2021

Sayı    : 2021-77

Konu  : Geceleme Hizmetlerinde %1 KDV Oranı Uygulama Süresi Yeniden Uzatıldı22.06.2021 tarih 31519 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 21.06.2021 tarih 4105 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile, geceleme hizmetlerinde 30.06.2021 tarihine kadar geçerli olan %1 KDV oranı uygulama süresi 31.07.2021 tarihine kadar uzatılmıştır.

Bilindiği gibi; 30.04.2021 tarih 31470 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 3931 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile, 24.12.2007 tarih 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’na eklenilen Geçici 9’uncu madde ile, ekli II sayılı listenin “B)-DİĞER MAL VE HİZMETLER” bölümünün 25’inci sırasında yer alan geceleme hizmetleri için 30.06.2021 tarihine kadar 1’inci maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen vergi oranının uygulanması yönünde düzenleme yapılmıştı.

Bu defa, geceleme hizmetlerinde %1 KDV oranı uygulama süresi 31.07.2021 tarihine kadar uzatılmıştır.

!) Vergiyi doğuran olay ve diğer yükümlülüklerin özelliğine göre farklılıklar oluşabileceğinden tereddüt edilen hususlarda konusunda uzman bir danışmandan veya yetkili kurumlardan görüş alınması gerekmekte olup, Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır.

Bir cevap yazın