2021-71-2021 ve 2022 Yıllarında Uygulanacak Kurumlar Vergisi Oranları Ve Haziran Ayı Vergi Takvimi

Tarih   : 31.05.2021

Sayı    : 2021-71

Konu  : 2021 ve 2022 Yıllarında Uygulanacak Kurumlar Vergisi Oranları
Bilindiği gibi; 5520 sayılı Kanuna 7316 sayılı Kanunun 11’inci maddesiyle eklenen geçici 13’ üncü maddesi ile, Kanun’un 32’nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan %20 oranı, kurumların 2021 yılı vergilendirme dönemine ait kurum kazançları için %25, 2022 yılı vergilendirme dönemine ait kurum kazançları için %23 olarak uygulanacağı düzenlenmişti.

Ayrıca, 7316 sayılı Kanunun 14’üncü maddesinin (c) bendiyle, söz konusu geçici 13 üncü maddenin,

  • 01.07.2021 tarihinden itibaren verilmesi gereken beyannamelerden başlamak ve 01.01.2021 tarihinden itibaren başlayan vergilendirme dönemine (özel hesap dönemi tayin edilen kurumlar için 01.01.2021 tarihinden itibaren başlayan hesap dönemine) ait kurum kazançları için geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe gireceği, 
  • Bu oranların özel hesap dönemi tayin edilen kurumlar için ilgili yıl içinde başlayan hesap dönemlerine ait kazançlara uygulanacağı,

belirtilmişti.

25.05.2021 tarih 31491 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 18 Seri No’lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinde;

  • Bu kapsamda, kurumlar vergisi mükelleflerinin 01.01.2021 tarihinden itibaren başlayan vergilendirme dönemleri için 01.07.2021 tarihinden itibaren verilmesi gereken yıllık/geçici kurumlar vergisi beyannamelerinde beyan edilen matrahlarına %25 oranında kurumlar vergisi/geçici vergi uygulanacağı, 
  • 2022 hesap dönemine ait kurum kazançları üzerinden ise %23 oranında kurumlar vergisi alınacağı, 
  • Dolayısıyla, geçici vergi oranı, hesap dönemi olarak takvim yılını kullanan mükelleflerde 01.01.2021 tarihinden itibaren başlayan 2021 hesap döneminin ikinci geçici vergi döneminden itibaren %25 oranında, 
  • Kendilerine özel hesap dönemi tayin edilmiş olan mükelleflerde ise 01.01.2021 tarihinden itibaren başlayan hesap dönemlerine ilişkin olarak 01.07.2021 tarihinden itibaren verilmesi gereken geçici vergi beyannamelerinde %25 olarak uygulanacağı,

Açıklanmıştır.

Kaynak: 18 Seri No’lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği

Haziran 2021 Vergi Takvimi İçin  tıklayınız.

!) Vergiyi doğuran olay ve diğer yükümlülüklerin özelliğine göre farklılıklar oluşabileceğinden tereddüt edilen hususlarda konusunda uzman bir danışmandan veya yetkili kurumlardan görüş alınması gerekmekte olup, Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır.

Bir cevap yazın