2021-67-e-Defter Oluşturma ve Berat Yükleme Süresi Uzatıldı

Tarih : 27.05.2021

Sayı    : 2021-67

Konu  : e-Defter Oluşturma ve Berat Yükleme Süresi UzatıldıGelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayımlanan 27.05.2021 tarih VUK- 135 / 2021-3 sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleri (35) ile;

Elektronik defter uygulamasına dâhil olanlar tarafından 31 Mayıs 2021 günü sonuna kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratları”nın yüklenme süresi 7 Haziran 2021 günü sonuna kadar uzatılmıştır.

Buna göre;

  • Geçici Vergi dönemleri bazında yükleme tercihinde bulunmuş mükelleflerin 2021/Ocak-Şubat-Mart Dönemleri e-Defter beratlarını yükleme süresi, 
  • Aylık yükleme tercihinde bulunmuş mükelleflerin 2021/Şubat dönemine ait e-Defter beratlarını yükleme süresi,

7 Haziran 2021 Pazartesi günü sonuna kadar sisteme yüklenilebilecektir.

!) Vergiyi doğuran olay ve diğer yükümlülüklerin özelliğine göre farklılıklar oluşabileceğinden tereddüt edilen hususlarda konusunda uzman bir danışmandan veya yetkili kurumlardan görüş alınması gerekmekte olup, Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır.

Bir cevap yazın