2021-66-İndirimli Orana Tabi İşlemlere Ait Satış Faturası Listesine “Sektör Bilgi Numarası” ve “Alt Sektör Bilgi Numarası” Alanları Eklenmiştir

Tarih   : 20.05.2021

Sayı    : 2021-66

Konu  : İndirimli Orana Tabi İşlemlere Ait Satış Faturası Listesine “Sektör Bilgi Numarası” ve “Alt Sektör Bilgi Numarası” Alanları Eklenmiştir Gelir İdaresi Başkanlığı İnternet Vergisi Dairesi üzerinden yapılan duyuruda;

  • 05.05.2021 Tarihi itibarıyla İndirimli Orana Tabi Satışlara İlişkin Satış Fatura Listesine,
  • Sektör Bilgi Numarası” ve “Alt Sektör Bilgi Numarası” alanlarının eklendiği,
  • Bu alanların doldurulmasının zorunlu olduğu,
  • Konuya ilişkin detaylı açıklamaların “Kılavuz” da yapıldığı,
  • Liste girişlerinde hata alan kullanıcıların tarayıcı geçmişini temizledikten sonra tekrar giriş yapmaları gerektiği, 

Açıklanmış olup, eklenilen yeni alanlar hakkında özet bilgi aşağıda verilmektedir. 1- Sektör Bilgisi Numarası:

İndirimli Orana Tabi Satışlara ilişkin KDV İade talebinin  konusu olan “Sektör Bilgisi Numarası” nın yazılacağı alandır. Sektörlere ait verilen – kod numaraları- “İndirimli Orana Tabi Satışlara İlişkin Satış Fatura Listesi” Excel içeriğinde bulunmaktadır. Ayrıca; İnternet Vergi Dairesi üzerinden sisteme liste giriş ekranında da otomatik olarak seçilebilmektedir. Bu alanın doldurulması zorunludur. Örneğin; “İnşaat Sektörü” için belirlenen numara -100-, “Tekstil Sektörü” için belirlenen numara -110- olarak çıkmaktadır.

Bu alana, ilgili dönemde İndirimli Oranda Satışlara İlişkin KDV İadesi talebinde bulunulan sektör ve/veya sektörlere ait doğru numaraların girilmesi gerekmektedir. Aksi halde KDVİRA Kontrol Raporu’nda bunlara ait sorgulamalar doğru yapılamayacağından ilgili segmentlerde hata verecektir.  2- Alt Sektör Bilgisi Numarası:

İndirimli Orana Tabi Satışlara ilişkin KDV İade talebinin konusu olan “Alt Sektör Bilgisi Numarası” nın yazılacağı alandır. Alt sektörlere ait verilen –kod numaraları- “İndirimli Orana Tabi Satışlara İlişkin Satış Fatura Listesi” Excel içeriğinde bulunmaktadır. Ayrıca; İnternet Vergi Dairesi üzerinden sisteme liste giriş ekranında da otomatik olarak seçilebilmektedir. Bu alanın doldurulması zorunludur. Örneğin; “150 m2 Altı Daire Teslimi” alt sektörü için belirlenen numara -101-, “Hazır Giyim Teslimi” alt sektörü için belirlenen numara -111- olarak çıkmaktadır.

Bu alana, ilgili dönemde İndirimli Oranda Satışlara İlişkin KDV İadesi talebinde bulunulan alt sektör ve/veya alt sektörlere ait doğru numaraların girilmesi gerekmektedir. Aksi halde KDVİRA Kontrol Raporu’nda bunlara ait sorgulamalar doğru yapılamayacağından ilgili segmentlerde hata verecektir.

!) Vergiyi doğuran olay ve diğer yükümlülüklerin özelliğine göre farklılıklar oluşabileceğinden tereddüt edilen hususlarda konusunda uzman bir danışmandan veya yetkili kurumlardan görüş alınması gerekmekte olup, Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır.

Bir cevap yazın