2021-63-Hisse Devri Katılım Birleşme İle Adi Şirkete Yeni Ortak Eklenmesine İlişkin Bildirgelerin SGK’ya Elektronik Ortamda Yapılması

Tarih   : 10.05.2021

Sayı    : 2021-63

Konu  : Hisse Devri, Katılım, Birleşme İle Adi Şirkete Yeni Ortak Eklenmesine İlişkin Bildirgelerin SGK’ya Elektronik Ortamda Yapılması

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından yayımlanan 03.05.2021 tarih E-99779835-202.99-24641420 sayılı “Genel Yazı” ile; 

  • 04.01.2019 tarihli, 239234 sayılı “Genel Yazı” da, işverenlerin nevi değişikliği, devir, intikal ve aracı giriş işlemlerinin işyerlerinin e-bildirge kullanıcıları tarafından internet ortamından gönderilmesine ilişkin programın uygulanmasına başlanıldığı,
  • İşverenlerce sisteme girilen tescil kayıtlarının sosyal güvenlik il müdürlüklerince/sosyal güvenlik merkezlerince işyeri tescil ekranlarında bulunan “İnternetten Verilen Değişiklik İşlemleri- Nevi/Devir/İntikal/Aracı Giriş İşlemleri” menusu vasıtasıyla onaylanmak suretiyle işleme alınacağının ifade edildiğinin belirtildiği,
  • Bu defa, yapılan program çalışmalarının tamamlanması neticesinde Hisse Devrine ilişkin bildirimler ile Katılım, Birleşme ve Adi Şirkete Yeni Ortak Eklenmesine ilişkin işyeri bildirgelerinin e-Devlet üzerinden elektronik ortamda Kuruma gönderilmesine ilişkin ekranların uygulamaya açıldığı,
  • İşverenlerce sisteme girilen bu kayıtların gerekli incelemelerin ardından işyerinin işlem gördüğü sosyal güvenlik il müdürlüğünce/sosyal güvenlik merkezince onaylanmak suretiyle işleme alınacağı,

 Belirtilmektedir.

!) Vergiyi doğuran olay ve diğer yükümlülüklerin özelliğine göre farklılıklar oluşabileceğinden tereddüt edilen hususlarda konusunda uzman bir danışmandan veya yetkili kurumlardan görüş alınması gerekmekte olup, Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır.

Bir cevap yazın