2021-61-KOSGEB Destek Programı Başvuru Şartları

Tarih : 05.05.2021

Sayı    : 2021-61

Konu  : KOSGEB Destek Programı Başvuru Şartları

 (Tabloyu Standart Ölçülerde Görebilmek İçin Yukarıdaki Linkten PDF Formatında Açabilirsiniz)

KOSGEB MİKRO VE KÜÇÜK İŞLETME (MKİ) DESTEK BAŞVURU ŞARTLARI
DESTEK TÜRÜİmalat Sektöründe Faaliyet Gösteren MKİ’ler İçin İşletme Sermayesi DesteğiYenilikçi Genç MKİ’ler İçin İşletme Sermayesi Desteği
DESTEK TÜRÜNE GÖRE BAŞVURU YAPABİLECEK SEKTÖRLERİmalat Sektörü (NACE Rev 2-Kısım C1- İmalat Sektörü (NACE Rev 2-Kısım C)
2-Bilgisayan Programlama, Danışmanlık ve İlgili Faaliyetler (NACE Rev 2 Bölüm-62)
3- Bilimsel Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri (NACE Rev 2- Bölüm 72)
BAŞVURU SÜRESİ03 MAYIS – 21 MAYIS 2021 TARİHLERİ ARASINDA
BAŞVURU ŞEKLİE-DEVLET ÜZERİNDEN
MİKRO İŞLETME NEDİR?Yıllık 10 Kişiden Az Çalışanı Olan Ve Yıllık Cirosu Veya Bilanço Toplamı 1 Milyonu Aşmayan İşletmeler
KÜÇÜK İŞLETME NEDİR?Yıllık 50 Kişiden Az Çalışanı Olan Ve Yıllık Cirosu Veya Bilanço Toplamı 8 Milyonu Aşmayan İşletmeler
DESTEK ÜST LİMİTLERİMikro İşletmeler: 10.000 x 3 Ay = 30.000 TL   *Çalışan Sayısı Ve Giderler Destek Tutarını Belirler
Küçük İşletmeler: 25.000 x 3 Ay = 75.000 TL   *Çalışan Sayısı Ve Giderler Destek Tutarını Belirler
İLAVE DESTEK İMKANIYOK2021 Yılı Teknolojik Faaliyet Giderleri (Patent, Telif ve Teknoloji) İçin Ayrıca 25.000 TL’ye Kadar İlave Destek Verilecektir
DESTEK TÜRÜTEMİNATSIZ VE FAİZSİZ GERİ ÖDEMELİ DESTEK
ÖDEME ONAYIİşletmenin 2020/Mart Ayındaki SGK 4A’lı Çalışan Sayısını Ödemeye Esas Ay (2021/Mart-Nisan-Mayıs) İtibariyle Muhafaza Etmesi Şartıyla Verilecektir
ESAS ALINACAK NACE KODU2020 Yılı Mali Kayıtlarında Yer Alan NACE Kodu Esas Alınacaktır
BAŞVURU YAPABİLECEK İŞLETMELERAşağıda Verilen Kriterleri Sağlayan MKİ; KOSGEB Veri Tabanında Kayıtlı Olmaları ve KOBİ Beyannamelerinin Güncel ve Onaylı Olması Şartıyla Başvuru Yapabileceklerdir
MALİ KRİTERLER1-2019 ve Öncesi Faal Olanlar Başvurabilirler1-2017 ve Sonrasında Kurulmuş İşletmeler
2-2019 Yılında Asgari 75.000 TL Net Satış Hasılatı Elde Edilmiş Olması Gerekiyor2-Merkez Yada Şube Adresi İtibarıyla Teknoloji Geliştirme Merkezi (TEKMER) Veya Teknoloji Geliştirme Bölgesinde (TGB) Faaliyet Gösterilmesi
3-2020 Yılında 2019 Yılına Göre En Az %25 Oranında Gelir Kaybına Uğramış Olması Gerekiyor3-Kamu Kaynaklarıyla Desteklenen Ar-Ge Veya İnovasyon Projesi Başarı İle Tamamlanmış Veya Proje Süresi Devam Eden İşletmeler
4-Gelir Kaybı Oranının Hesabında Yıllık İlk 5 Aylık Verilen KDV Beyanname Verileri Esas Alınır4-2017 Veya Sonrasında Patent Almış İşletmeler
5-Yukarıdaki kriterleri sağlamayan ancak, salgın öncesi yılda nakit akışı sorunu yaşayan işletmelerden de başvuru alınacak olup, bütçe artması durumunda değerlendirilecektir. Bilanço defteri tutan işletmelerin 2019 yılında nakit oranının 0,2’den küçük olması nakit akışı sorunu yaşadığının kanıtı sayılacaktır.5-2017 ve Sonrasında Teknolojik Ürün Deneyim Belgesi (TÜR Deneyim Belgesi) Almış Olan İşletmeler
BAŞVURU YAPAMAYACAK İŞLETMELER1-Yasal Limitlerin Üzerinde Vadesi Geçmiş Ve Tecil/Taksitlendirilmemiş Vergi/SGK Borcu Olanlar
2-Dünya Bankası Tarafından Kısıtlanan Sektörlerdeki İşletmeler
3-Ziraat/Vakıflar/Halk Bankalarından Covıd-19 Salgını Kapsamında 2020’de İlan Ettikleri “İşe Devam Kredisi” nden Kredi Garanti Fonu (KGF) Aracılığıyla Yararlanan İşletmeler
4-KOSGEB Girişimci Kredi Faiz Desteğinden Yararlanan İşletmeler

Bir cevap yazın